Европейците две години преди изборите през 2014 г. 

Тъй като се задават избори за Европейски парламент през 2014 г., изглежда уместно да се направи обширен преглед върху разбирането, което европейците имат относно Европейския съюз, върху тяхното познаване на неговите институции и очакванията им в настоящия период на криза.

Периодът на провеждане на това проучване на Евробарометър и Европейския парламент беше 2–17 юни 2012 г. Проучването се проведе от „TNS Opinion“ посредством личен контакт с 26 622 жители в 27-те страни – членки на ЕС.

Основни изводи

 • Имиджът на ЕС се подобрява в очите на повечето европейци. Нещо повече, за първи път се очертава абсолютно мнозинство, което казва, че членството в ЕС е „нещо добро“. 

  Все пак трябва да се отбележи, че по-голямата част от анкетираните все още смятат, че гласът им „не се чува в ЕС“, въпреки че имаше значително увеличение на онези, които, напротив, смятат, че гласът им има значение в ЕС.
 • Попитани за европейската идентичност, европейците смятат, че „ценностите на демокрацията и свободата“ и „единната валута, еврото“ са нейните ключови елементи, далеч пред всички останали.
 • Както и в предишни проучвания, борбата срещу бедността и социалното изключване е до голяма степен най-важният сред приоритетите, които европейците искат да видят поддържан от страна на Европейския парламент. И по-специално относно мерките за борба с кризата, на първо място пред всички останали въпроси те цитират заетостта и борбата с безработицата.
 • В светлината на резултатите със сигурност не е пресилено да се говори за институционално невежество. Първо, европейците знаят „много малко“ за функционирането на ЕС и неговите институции. Повече от една трета от респондентите не можаха да назоват три европейски институции, които познават.
 • В контекста на тази липса на познаване все пак трябва да се отбележи, че институцията, която най-често се цитира от анкетираните, е Европейският парламент. В действителност повече от половината от тях цитират преди всичко Европейския парламент, почти една трета – Европейската централна банка и една четвърт – Европейската комисия.
 • Към този резултат се присъединява фактът, че абсолютното мнозинство от европейците счита, че Европейският парламент е институцията, която „най-добре представлява Европейския съюз“.
 • Една четвърт от европейците вече знаят датата на следващите европейски избори през юни 2014 г. 
  Във връзка с това основното нововъведение от Договора от Лисабон беше изпробвано с респондентите – става въпрос за новия начин за избор на председател на Европейската комисия. 

  Европейците биха ли били по-склонни отколкото понастоящем да отидат до урните „ако европейските политически партии представят, въз основа на обща програма, кандидат за председател на Европейската комисия“? 

  С изненада наблюдавахме, че повече от един на всеки двама запитани би се чувствал по-мотивиран да отиде до урните през юни 2014 г. По този начин те биха имали чувството, че участват, макар и косвено, в избора на председателя на Европейската комисия.