Симпозиум от 2 март 2010 г.: Жените и Европейският съюз 

В рамките на дейностите, организирани в Европейския парламент по повод Международния ден на жената, симпозиумът, проведен на 2 март 2010 г. и председателстван от г-жа Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, заместник-председател на ЕП, постави следния въпрос: „Перспективи за 2014 г.: Какви връзки съществуват между жените и Европейския съюз?“. След европейските избори през юни 2009 г. беше важно във времето за равносметка да се поставят редица основни въпроси: какво е отношението на жените към ЕС и какви са очакванията им към него? Каква роля приписват те на Европейския парламент и каква роля биха искали той да играе? Какво е отношението им към политиката? Какво е било изборното им поведение на европейските избори?

Настоящото досие разкрива един определящ фактор за следващите европейски избори през 2014 г.: връзките между жените и ЕС са по-слаби от тези, които го свързват с мъжете. Действително, научните анализи показаха наличието на порочен кръг, който трябва да се опитаме да разчупим преди следващите европейски избори.

Жените не са по-малко европейки от мъжете, те просто нямат същата представа за Европейския съюз като тях. Всъщност те искат една различна Европа. Тогава те биха се приближили към ЕС и биха проявили по-голям интерес към европейското равнище. За момента, и в голяма степен, те се чувстват по-съпричастни към местното и националното равнище.