Жените и Европейските избори 

За да се отбележи Международният ден на жената и във връзка с европейските избори, които ще се проведат между 4 и 7 юни 2009 г., две от проучванията на Евробарометър бяха специално посветени на отношението и безпокойствата на жените по отношение на Европейския съюз. Социодемографският анализ, възложен от ЕП, анализира кумулативните резултати от проучванията на Евробарометър EB68, EB69 и EB70 (есен 2007 - есен 2008). Проучването Флаш Евробарометър, направено по искане на Европейския парламент и Европейската комисия, е насочено конкретно към гласоподавателите жени в навечерието на европейските избори през 2009 г.

Социодемографски анализ: Отношение и възгледи на европейските жени в навечерието на европейските избори през 2009 г.

Този социодемографски анализ има за цел да покаже до каква степен жените преценяват личното си положение по-негативно от мъжете. Статистиката говори сама за себе си що се отнася до нивата на заетост, безработица и годишен доход. Не е учудващо, че значителен процент от жените имат по-резервирано отношение към глобализацията и изразяват по-слаба подкрепа за еврото. Те имат по-слабо усещане, че ЕС се вслушва в гласа им, отколкото мъжете, и по-негативна представа за ЕС. Същата разлика се забелязва и по отношение на възгледите им за членството в ЕС.

Жените считат, че Европейският парламент следва да постави като приоритети защитата на потребителите и общественото здраве. Според тях проблемът с безработицата е основният въпрос, който следва да бъде засегнат в изборната кампания, докато мъжете дават приоритет на дискусията относно икономическата криза.

Накрая, в контекста на европейските избори през юни 2009 г., дори жените да казват, че са по-малко заинтересовани отколкото мъжете от изхода от европейските избори, намерението им да гласуват на практика е същото като процент.

Eurobarometer Flash: Women and the European elections

The Eurobarometer Flash contains questions which were posed to both men and women and questions which were posed only to women. Once again, the majority of women responded that their interests were not well represented by the EU. However, they do believe that the activities of the EP have an impact on life in general in the areas of education and the defence of the rights of women. In their eyes, the next Parliament should agree on the priority of equal salaries and the fight against violence and trafficking of women.

It is important to highlight that a significant majority of women do not feel discriminated against because of their gender.

In the political domain, a majority of women believe that politics is dominated by men. These last ones, to a lesser extent, also think this. If they want the proportion of women to be equal or surpass 50% in the EP, they do not want this objective to be achieved by the imposition of obligatory quotas. When choosing to vote for a candidate in the European elections, women say that they prioritise experience in European affairs. Men also prioritise this, but not as many.