Бюра за връзка в държавите членки 

Европейският парламент разполага с бюро за връзка във всяка държава членка. Ролята на тези бюра е да се повиши информираността за Европейския парламент и Европейския съюз и да се насърчат хората да гласуват на изборите за Европейски парламент. Какво означава това на практика?

 

Бюрата за връзка  

  • отговарят на въпроси на широката общественост относно Европейския парламент и политиките на ЕС; предоставят на гражданите информация и материали и организират презентации и дебати на европейска тематика;
  • организират пресконференции и държат медиите информирани по отношение на Парламента;
  • работят в тясна връзка с учители и академични организации и предоставят образователни ресурси;
  • разработват връзки с професионални групи, компании, неправителствени организации и всеки, който проявява интерес към европейските дела и ролята на Европейския парламент;
 
Information offices in your language 
Other information offices