Стажове в Европейския парламент 

Парламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

Стажове „Робер Шуман“

Целта на стажовете „Робер Шуман“ е да допринесат за европейското образование и професионалното обучение на гражданите на ЕС и да ги запознаят отблизо с работата на Европейския парламент.

Продължителността на тези стажове е пет месеца.

Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва:

  • да са на възраст над 18 години;
  • да притежават университетска диплома(и);
  • да отговарят на изискванията за владеене на език;
  • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
  • да не са работили повече от два последователни месеца в институция или орган на ЕС;
  • да не са участвали в посещения с изследователска цел за старши или младши изследователи шест месеца преди началото на стажа.

Дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

  • За период на стажа 1 октомври – 28/29 февруари – срок за кандидатстване: 1 юни – 30 юни
  • За период на стажа 1 март – 31 юли – срок за кандидатстване: 1 ноември – 30 ноември

За да кандидатствате за стаж „Робер Шуман“, моля посетете нашата начална страница „Предложения за стажове“ .

Кандидатите могат да кандидатстват за 3 предложения за стаж по време на всяка кампания.

Кандидатури, подадени след крайния срок, както и спонтанни кандидатури, не се разглеждат.

Всяка година 21 000 души кандидатстват за стаж в Европейския парламент, като повече от 900 от тях биват избрани.

Процедурите по набиране и подбор са пригодени така, че да не поставят кандидатите с увреждания в неравностойно положение.

Вж.:

Вашите лични данни ще бъдат обработвани, както е посочено в информационните бележки по-долу:

Контакти

За допълнителна информация, моля, свържете се с нас на следния адрес:

Contact: