Volby do Evropského parlamentu 

Každých pět let volí občané EU své zástupce do Evropského parlamentu, přímo voleného orgánu, který hájí jejich zájmy při přijímání rozhodnutí v EU. Volební postupy se v jednotlivých státech EU liší, některé prvky jsou však společné. Zde je stručný přehled toho, jak jsou členové Evropského parlamentu voleni.

Kolik poslanců se volí v jednotlivých zemích?

Přidělení křesel je stanoveno v evropských Smlouvách. Zohledňuje počet obyvatel každé země, přičemž menším zemím je přiděleno několik křesel navíc, než by jim čistě podle poměrného propočtu náleželo. V současné době se počet poslanců pohybuje od 6 (Malta, Lucembursko, Kypr a Estonsko) po 96 (Německo).

Volební systém

V pravidlech se uvádí, že při volbě poslanců EP by mělo být nějakým způsobem uplatněno poměrné zastoupení. Tento systém zajišťuje, že pokud strana obdrží 20 % hlasů, získá rovněž přibližně 20 % křesel, takže větší i menší politické strany mají možnost vyslat do Evropského parlamentu své zástupce.

Každá země může svobodně rozhodovat o mnoha důležitých aspektech volebního postupu. Některé země například své území dělí na volební obvody, zatímco jiné mají pouze jeden volební obvod.

Dny konání voleb

Země v EU mají různé volební tradice a každá země může rozhodnout, kdy se v časovém rozpětí čtyř dnů volby budou přesně konat, a to od čtvrtka (dne, kdy se tradičně volí ve Spojeném království a Nizozemsku) do neděle (kdy probíhají volby ve většině zemí).

Kdo kandiduje ve volbách?

Ve volbách se o hlasy ucházejí národní politické strany, ovšem jakmile jsou poslanci EP zvoleni, zapojí se většinou do nadnárodní politické skupiny. Většina národních stran se sdružuje v celoevropských politických skupinách (více informací najdete v pravém sloupci), takže jednou z nejdůležitějších otázek při sčítání hlasů je, která z těchto skupin bude mít největší vliv v následujícím volebním období.

Rozhodování o předsedovi Komise

Ve volbách v roce 2014 hlavní evropské poltické strany poprvé nominovaly své kandidáty na předsedu Evropské komise, jakožto výkonného orgánu EU. Kandidát strany, která obdržela nejvyšší počet hlasů (Evropská lidová strana), se po schválení novým Parlamentem stal předsedou Komise. Účastí v evropských volbách tedy občané nemají jen možnost ovlivňovat složení Parlamentu, ale určují rovněž, kdo bude zodpovědný za navrhování a provádění politik EU.

Evropské politické strany

Politická strana na evropské úrovni je složena z vnitrostátních stran a jednotlivců a je zastoupena v řadě členských států. Evropských voleb se účastní vnitrostátní strany, které jsou však často spojovány s evropskými politickými stranami a po volbách se stávají součástí politické skupiny Evropského parlamentu, která sdružuje podobně smýšlející strany ze stejné části politického spektra.