Eurobarometr Evropského parlamentu 2018 – Přijmout Výzvu: Od (Tiché) Podpory Ke Skutečnému Hlasování
 

Zbývá sedm měsíců a z Eurobarometru Evropského parlamentu 2018 vyplývá, že Evropané EU oceňují čím dál více a mají větší povědomí o nadcházejících volbách do EP. Svědčí o opodstatněném optimismu tiché většiny, jenž se může stát základem pozitivního evropského příběhu, který propojuje občany a na rozdíl od povyku populistů nabízí jiný příběh. Eurobarometr Evropského parlamentu 2018 předkládá výsledky průzkumu jako příležitost k přijetí výzvy: od (tiché) podpory ke skutečnému hlasování.

Více než kdy jindy považují evropští občané členství své země v EU za pozitivní vývoj. Od pádu Berlínské zdi v roce 1989 nedosáhl tento ukazatel tak vysokých hodnot: 62 % respondentů považuje členství své země v EU za pozitivní vývoj. Většina respondentů ve všech 28 členských státech se rovněž domnívá, že členství v EU je jejich zemi prospěšné. Od posledního průzkumu v dubnu 2018 vzrostl počet respondentů s tímto názorem o čtyři procentní body a nyní dosahuje 68 %, což je nejlepší výsledek do roku 1983. Pokud jde o důvody, proč je členství jejich zemi prospěšné, jsou nejčastěji uváděny hospodářské faktory a názor, že EU přispívá k zachování bezpečných vztahů s dalšími zeměmi.

Evropané jsou také více spokojeni s fungováním demokracie v EU i v jejich zemi. Tento výsledek souvisí s častějším názorem respondentů, že v EU jejich hlas něco znamená. U tohoto vývoje však lze také pozorovat klesající trend, k němuž dochází ve více než polovině členských států. Jiné výsledky Eurobarometru Evropského parlamentu 2018 nabízejí také poněkud nejasný obrázek, neboť polovina respondentů se domnívá, že vývoj v EU je negativní.

Eurobarometr Evropského parlamentu 2018 se také podrobněji zabývá názory občanů na nadcházející volby do Evropského parlamentu, přičemž z něj vyplývá, že o příštích volbách mají celkově větší povědomí, a současně nabízí přehled nejrůznějších názorů a postojů k volbám.                      

41 % Evropanů správně uvedlo, že volby se budou konat v květnu 2019, což je nárůst o 9 procentních bodů oproti podobnému průzkumu provedenému před půl rokem. Datum příštích voleb však neznalo 44 % respondentů.  Zájem o nadcházející volby do EP projevilo 51 % občanů a priority občanů pro volební kampaně se v posledních šesti měsících změnily. V současnosti patří mezi nejdůležitější témata imigrace (50 %), hospodářství a nezaměstnanosti mladých (47 %), zatímco boj proti terorismu je na čtvrtém místě (44 %).