Dotazy občanů (Ask EP) 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže přístupného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 • Iniciativa EU „Bezplatná síťová jízdenka Interrail pro Evropany“ – o co se jedná? 

  Mladí lidé se stále častěji obracejí na Evropský parlament s dotazem o možnosti získat v 18 letech bezplatnou jízdenku Interrail.

    
    
 • Letní čas: přeřiďte si hodinky 

  Občané se opakovaně obracejí na Evropský parlament s připomínkami ohledně změny času. Někteří jsou nakloněni letnímu a zimnímu času, jiní Parlament žádají, aby změnu času zrušil.

    
    
 • Žádosti občanů zaslané Evropskému parlamentu v roce 2017 

  Každý den se na Evropský parlament obracejí občané z celé Evropy i dalších zemí a žádají o informace, vyjadřují své názory nebo podávají podněty k nejrůznějším tématům. Komunikaci s občany zajišťuje oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP). V roce 2017 občané zaslali Evropskému parlamentu nebo jeho předsedovi více než 52 000 otázek, podnětů a připomínek.

    
    
 • Evropské setkání mládeže 

  Evropské setkání mládeže je dvoudenní akce pořádaná Evropským parlamentem ve spolupráci s Evropským fórem mládeže a dalšími partnery v prostorách Parlamentu. Mladí lidé mají příležitost zapojit se do politických debat, seminářů a dalších aktivit, diskutovat s předními evropskými osobnostmi a hledat inovativní odpovědi na zásadní otázky budoucnosti.

    
    
 • Co dělá EU pro osoby se zdravotním postižením? 

  Občané se obracejí na Evropský parlament s žádostí o informace o právech osob se zdravotním postižením a o tom, jaká opatření EU zavedla, aby mohly svých práv plně požívat.