Kontaktní kanceláře v členských státech  

Evropský parlament má v každém členském státě svou kontaktní kancelář. Jejich účelem je šířit informace o Evropském parlamentu a Evropské unii a vybízet obyvatelstvo k účasti ve volbách do Evropského parlamentu. Co to znamená v praxi?

 

Kontaktní kanceláře  

  • odpovídají na dotazy veřejnosti týkající se Evropského parlamentu a politik EU; poskytují občanům informace a informační materiály a pořádají prezentace a diskuse o evropských tématech;
  • organizují tiskové konference a průběžně informují sdělovací prostředky o dění v Parlamentu;
  • úzce spolupracují s vyučujícími a akademickými organizacemi a poskytují vzdělávací materiály;
  • navazují kontakty s profesními sdruženími, společnostmi, nevládními organizacemi a dalšími subjekty, které se zajímají o evropské otázky a úlohu Evropského parlamentu.
 
Information offices in your language 
Other information offices