Bezpečnost a vstup 

V prostorách Evropského parlamentu pracuje více než 7 000 osob a více než 500 000 osob jej každoročně navštíví. Bezpečnost má proto pro bezproblémové fungování Parlamentu zásadní význam. Parlament zajišťuje bezpečnost osob a majetku ve svých budovách a efektivní přijímání návštěvníků, přičemž zachovává rovnováhu mezi přiměřenou úrovní bezpečnosti a tradiční otevřeností Evropského parlamentu, který je jediným přímo voleným orgánem EU.

Vzhledem k tomu, že shromažďování a zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění úkolů bezpečnostní správy Evropského parlamentu, je velký význam přisuzován právu na soukromí. Soustavně se usiluje o soulad se stávajícími právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Ochrana údajů

Ředitelství Evropského parlamentu pro bezpečnost a hodnocení rizik zpracovává některé osobní údaje poslanců, zaměstnanců, smluvních stran, návštěvníků a interních/externích partnerů Parlamentu pro následující dva účely:

  • poskytování přístupu do prostor Evropského parlamentu a jeho kontrolu,
  • vyšetřování bezpečnostních incidentů a ohrožení bezpečnosti v Parlamentu.

    Kamerový systém

    Evropský parlament používá kamerový systém, kterým jsou sledovány jeho budovy a jejich okolí. Systém se používá pouze z důvodů bezpečnosti a ochrany. V souladu s pokyny evropského inspektora ochrany údajů má Evropský parlament politiku kamerového dohledu, která obsahuje všechny podstatné rysy systému, informace týkající se ochrany údajů a kontaktní údaje. Shrnutí politiky kamerového dohledu je přílohou upozornění návštěvníkům a ochraně údajů (viz výše), její plné znění je možno si stáhnout zde:

    Contact: