Studijní pobyty – specifický výzkum 

Jejich cílem je umožnit občanům starším 18 let hlubší studium konkrétních témat vztahujících se k evropské integraci. Zájemci z řad občanů mohou rovněž provádět výzkum v knihovně nebo v historickém archivu Evropského parlamentu.

Studijní pobyty mohou trvat nejvýše jeden měsíc. Osoby, které absolvovaly stáž v Evropském parlamentu, mohou podat žádost o studijní pobyt až po uplynutí šestiměsíční lhůty.

V případě zájmu zvolte jednu ze tří možností:

Příslušný útvar ověří možnosti přijetí ze strany daných útvarů nebo orgánů Evropského parlamentu a informuje zájemce o tom, jak byla jejich žádost vyřízena.

Podle platných předpisů se Evropský parlament nepodílí na úhradě jakýchkoli nákladů, které mohou účastníkům v souvislosti se studijním pobytem vzniknout.

Contact: 

  • Evropský parlament - Studijní pobyty 
    Contact data: