Borgernes syn på Parlamentet og EU 

De europæiske borgere ser mere og mere positivt på EU. De føler i stigende grad, at deres stemme tæller i EU, og at deres land har draget fordel af at være medlem af Den Europæiske Union. Parlameter 2017 ser nærmere på de europæiske borgeres holdninger til EU-medlemskab samt på deres holdninger til Europa-Parlamentet, dets prioriteter, indsats og opgaver.

Inden for rammerne af den fornyede debat om Europas fremtid mener 47 % af de europæiske borgere, at deres stemme tæller i EU, hvilket er det bedste resultat siden valget til Europa-Parlamentet i 2009.

Et klart flertal af europæerne støtter fortsat deres lands medlemskab af EU. 57 % af respondenterne mener, at medlemskab af EU er godt for deres land, hvilket er næsten lige så mange som før krisen. De fleste respondenter i alle medlemsstater mener, at medlemskabet af EU har været til gavn for deres land. Endelig mener et stigende antal borgere, at tingene går i den rigtige retning i EU (31 %, + 6 procentpoint i forhold til marts 2017).

Europa-Parlamentet mener også, at den offentlige opinion har udviklet sig positivt. Med en stigning på otte procentpoint er det nu 33 % af alle borgere, der har et positivt billede af Europa-Parlamentet, mens 42 % af respondenterne stadig har et neutralt billede.

Desuden udpeger Parlameter 2017 de områder, hvor europæerne forventer beskyttelse fra EU. Terrorisme er med 58 % henvisninger den vigtigste trussel, som europæerne ønsker, EU vil beskytte dem mod. Under den vanskelige økonomiske situation, som mange europæere lider under, udpeges også problemer som arbejdsløshed (43 %) og fattigdom og udstødelse (42 %). Beskyttelse mod ukontrolleret migration står med et gennemsnit på 35 % stadig højt på borgernes dagsorden.

Dernæst vurderer undersøgelsen de vigtigste resultater, som borgerne ønsker, EU skal bevare for dem. På den ene side er der de grundlæggende frihedsrettigheder (44 %) og friheden til at rejse, arbejde og studere overalt i EU (36 %). På den anden side står de sociale og økonomiske resultater, nemlig arbejdstagerrettigheder (34 %), tilstrækkelige pensioner (34 %) og økonomisk velfærd (33 %). Disse resultater svarer til de værdier, som europæerne først og fremmest ønsker at se forsvaret af Europa-Parlamentet: beskyttelse af menneskerettighederne, ytringsfrihed og ligestilling mellem mænd og kvinder.

Endelig fremgår det af Parlameter 2017, hvilke konkrete politikker europæerne forventer af Europa-Parlamentet. I overensstemmelse med de tidligere identificerede trusler støtter europæerne hovedsagelig foranstaltninger, der kan bekæmpe fattigdom og udstødelse, bekæmpelse af terrorisme og ungdomsarbejdsløshed.

Feltarbejdet i forbindelse med denne undersøgelse blev gennemført mellem den 23. september 2017 og den 2. oktober 2017. 27 881 europæere i alderen 15 eller derover blev adspurgt personligt i alle 28 medlemsstater.