Parlameter 2018 – Udfordringen skal tages op: fra (stiltiende) støtte til valgdeltagelse
 

Med syv måneder tilbage til valget viser Parlameter 2018, at europæerne i stigende grad påskønner EU, og at der er en øget bevidsthed om det kommende valg til Europa-Parlamentet. Denne velfunderede optimisme, som et passivt flertal giver udtryk for, kan udgøre kernen i en positiv europæisk fortælling, som binder borgerne sammen og står i modsætning til den populistiske protestfortælling. Parlamenter 2018 viser, at resultaterne af undersøgelsen kan være en mulighed for at tage udfordringen op: Fra (stiltiende) støtte til valgdeltagelse.

De europæiske borgere betragter mere end nogensinde deres lands medlemskab af EU som en god ting. Denne indikator er ikke nået op på et så højt niveau siden Berlinmurens fald i 1989: 62 % af europæerne mener, at det er godt, at deres land er medlem af EU. Et flertal af de adspurgte i alle 28 medlemsstater mener også, at deres land har nydt godt af EU-medlemskabet. Denne overbevisning er steget med fire procentpoint siden den sidste undersøgelse i april 2018 og ligger nu på 68 %, hvilket er det højeste resultat, der nogensinde er blevet målt siden 1983. Adspurgt om, hvorfor deres land har nydt godt af medlemskabet ligger økonomiske faktorer øverst på listen sammen med den overbevisning, at EU bidrager til at skabe et sikkert forhold til andre lande.

Europæerne er også mere tilfredse med den måde, som demokratiet fungerer på i EU og i deres land. Dette resultat er sammenfaldende med, at de adspurgte i højere grad føler, at deres stemme bliver hørt i EU. Imidlertid kan man også spore en tendens til, at denne udvikling går i den modsatte retning – en tendens, der påvirker mere end halvdelen af EU's medlemsstater. Parlameter 2018 viser også andre resultater, der giver et mere ambivalent billede, idet halvdelen af de adspurgte mener, at visse forhold i EU går i den forkerte retning.

Parlameter 2018 ser også nærmere på borgernes holdning til det forestående valg til Europa-Parlamentet og viser en øget bevidsthed om det kommende valg, samtidig med at der tegnes et broget billede af meninger og holdninger til valget.

41 % af europæerne kan på korrekt vis angive valgdatoen i maj 2019 – hvilket udgør en stigning på 9 procentpoint i forhold til en tilsvarende undersøgelse, der blev foretaget for seks måneder siden. 44 % af de adspurgte kunne imidlertid ikke angive datoen for valget.  51 % af de adspurgte anfører, at de er interesserede i valget, og prioriteterne for borgerkampagnerne har udviklet sig i løbet af de seneste seks måneder. Indvandring ligger nu øverst på dagsordenen (50 %) efterfulgt af økonomi (47 %) og ungdomsarbejdsløshed (47 %), mens bekæmpelsen af terrorisme er faldet til fjerdepladsen med 44 %.