Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen , der er tilgængelig nedenfor.

Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 • Hvad går initiativet "gratis Interrailkort til europæere" ud på? 

  Unge borgere henvender sig i stigende grad til Europa-Parlamentet for at få oplysninger om initiativet med at give gratis Interrailkort til 18-årige europæere.

    
    
 • Sommertid: omstilling af urene 

  Borgere henvender sig hyppigt til Europa-Parlamentet med bemærkninger til skiftet mellem sommer- og vintertid. Nogle er for ordningen med sommertid og vintertid, mens andre opfordrer Parlamentet til at afskaffe den.

    
    
 • Borgernes spørgsmål til Europa-Parlamentet i 2017 

  Hver dag henvender borgere fra overalt i Europa og resten af verden sig til Europa-Parlamentet for at anmode om oplysninger, udtrykke holdninger eller foreslå løsninger til en bred vifte af emner. Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) giver borgerne svar på de rejste spørgsmål. Borgere kom i 2017 med over 52 000 spørgsmål, forslag og kommentarer til Europa-Parlamentet eller dets formand.

    
    
 • Hvad er Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE)? 

  EYE er et to-dages arrangement, som tilrettelægges af Europa-Parlamentet sammen med Det Europæiske Ungdomsforum og andre organisationer og afholdes i Parlamentets bygninger. Det giver unge mulighed for at deltage i politiske diskussioner, workshops og andre aktiviteter og debattere med ledende skikkelser i EU med henblik på at udvikle og formulere innovative løsninger på spørgsmål af betydning for fremtiden.

    
    
 • Hvad gør EU for personer med handicap? 

  Borgere henvender sig til Europa-Parlamentet for at anmode om oplysninger om rettighederne for personer med handicap og om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at hjælpe dem til at nyde godt af disse rettigheder.