Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen , der er tilgængelig nedenfor.

Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 • Borgernes spørgsmål til Europa-Parlamentet i 2018 

  Hver dag henvender borgere fra overalt i EU og resten af verden sig til Europa-Parlamentet for at anmode om oplysninger, udtrykke holdninger eller foreslå løsninger inden for et bredt emnefelt. Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) giver borgerne svar på de spørgsmål, de rejser. Borgere kom i 2018 med over 30 000 spørgsmål, forslag og kommentarer til Europa-Parlamentet eller dets formand.

    
    
 • EU-valg: fælles regler og nationale bestemmelser 

  Borgerne udbeder sig information om, hvad der er de vigtigste fælles regler og nationale bestemmelser for valg af medlemmer til Europa-Parlamentet.  Procedurerne for valg af Europa-Parlamentets medlemmer (MEP'er) er fastsat både af Den Europæiske Unions lovgivning, der indeholder en række fælles regler for alle medlemsstater, og i de enkelte medlemsstaters særskilte valglove.

    
    
 • Hvad gør Europa-Parlamentet for at bekæmpe terrorisme? 

  Mange borgere har skrevet til Europa-Parlamentet og givet udtryk for, at de står sammen i kampen mod terrorhandlinger. De beder også EU-institutionerne om at træffe foranstaltninger til at bekæmpe og forebygge sådanne forbrydelser.

    
    
 • Nye regler for ophavsret på det digitale indre marked 

  Den teknologiske udvikling og væksten på det digitale marked har givet anledning til et stadigt stigende antal spørgsmål fra offentligheden vedrørende de nye forslag om at modernisere EU's ophavsretsregler. Vi vil på denne baggrund gerne vide, hvilke skridt EU tager i forbindelse med behandlingen af forslaget til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked på EU-plan.

    
    
 • Er der nogen planer om at bringe skiftet mellem sommer- og vintertid til ophør? 

  Spørgsmålet om skiftet mellem sommer- og vintertid bringes ofte op i borgernes forespørgsler til Europa-Parlamentet. Mens nogle borgere opfordrer institutionen til at afskaffe den gældende sommer- og vintertidsordning, går andre ind for at bevare den.

    
    
 • Ønsker du at få den fulde tekst på dit officielle EU-sprog, kan du skrive til Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP)  ved hjælp af denne formular .