Forbindelseskontorer i dit land 

Europa-Parlamentet har forbindelseskontorer (EPLO'er) i EU-hovedstæderne samt antenner i en regionalt relevant by i de seks mest folkerige medlemsstater og flere andre steder. I Washington har det et forbindelseskontor sammen med den amerikanske kongres.

EPLO'erne er ansvarlige for den lokale gennemførelse af de institutionelle kommunikationsaktiviteter med det endelige mål at sikre, at folk forstår, at det er vigtigt, at Europa-Parlamentet er godt nok til at deltage i den demokratiske proces i Europa.

Kontorerne samarbejder med borgere og interessenter, administrerer kontakter med nationale, regionale og lokale medier og yder støtte til medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres officielle mandater i medlemsstaterne.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Dialogen med borgerne 

EPLO'er går i dialog med lokalbefolkningen og øger bevidstheden om, hvad Europa-Parlamentet er, hvad det gør, og hvad det står for.


Det gør de ved at:

 • Opbygge, udvikle og levendegøre et netværk af interesserede borgere
 • gennemføre kommunikationskampagner, herunder arrangementer og udstillinger
 • bevidstgøre og femme debatten om parlamentarisk demokrati i EU
 • oplyse om Europa-Parlamentets rolle og svare på anmodninger om oplysninger.
 

Dialogen med medierne 

EPLO'erne bringer proaktivt EU-nyheder, debatter og afgørelser til nationale, regionale, lokale og specialiserede medier.


Det gør de ved at:

 • Bistå journalister i deres arbejde og gøre dem opmærksomme på europæiske spørgsmåls indflydelse
 • tilrettelægge seminarer for journalister og indkalde dem til behandling af plenarmøder
 • give medlemmerne af Europa-Parlamentet mulighed for at komme til orde i nationale, regionale, lokale og specialiserede medier
 • overvåge unøjagtigheder og vildledende nyheder om Europa-Parlamentet og opfange dem.
 

Dialogen med interessenter og multiplikatorer 

Interessenter omfatter nationale, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsgrupper, netværker, foreninger, lærere, skoler, universiteter, tænketanke og sektororganisationer, EU-instanser osv. EPLO'er udvikler og fremmer forbindelserne til strategiske interessenter. Målene er at indgå i en dialog med dem og sikre, at de er bekendte med Europa-Parlamentets beslutninger, der berører dem.


Det gør de ved at:

 • Fremme debatter om europæisk lovgivning og om medlemmernes lovgivningsarbejde
 • sikre, at interessenterne modtager målrettet information om områder af særlig interesse for dem
 • samarbejde med lærere og akademiske organisationer og stille uddannelsesmæssige ressourcer til rådighed
 • samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne.
 

Andre opgaver 

 • Yde støtte til besøg af parlamentsmedlemmer, der har en institutionel rolle, samt til officielle parlamentariske delegationer og missioner
 • samarbejde med Kommissionens repræsentationer og Europe Direct-informationscentrene.