Sikkerhed og Adgang 

Med mere end 7 000 medarbejdere, der arbejder i Europa-Parlamentets bygninger, og mere end 500 000 besøgende hvert år spiller sikkerhed en væsentlig rolle i sikringen af, at institutionen fungerer korrekt. Ved at opretholde den rette balance mellem et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og den traditionelle åbenhed i Europa-Parlamentet – der er den eneste direkte valgte EU-institution – sørger Parlamentet for, at personer og ejendele i dets bygninger er beskyttede, og at alle besøgende modtages på en effektiv måde.

Da det er nødvendigt at indsamle og behandle personlige oplysninger for på effektiv måde at udfylde sin rolle, tillægger Europa-Parlamentets sikkerhedsforvaltning retten til privatlivets fred stor betydning og søger til stadighed at sikre overholdelsen af gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Databeskyttelse

Europa-Parlamentets Direktoratet for Sikkerhed og Risikovurdering behandler personoplysninger om Parlamentets medlemmer, ansatte, kontrahenter, besøgende og interne/eksterne partnere med følgende to mål for øje:

  • at give dem adgang til Europa-Parlamentets bygninger og kontrollere denne
  • at undersøge sikkerhedsrelaterede hændelser og trusler på Parlamentets område.

    Videoovervågning

    Europa-Parlamentet har et videoovervågningssystem til overvågning af sine bygninger og udenomsarealer. Systemet anvendes udelukkende til sikkerhedsformål. I overensstemmelse med retningslinjerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har Europa-Parlamentet en videoovervågningspolitik, der beskriver alle relevante karakteristika ved systemet og giver oplysninger om databeskyttelse og kontaktoplysninger. En sammenfatning af videoovervågningspolitikken er vedføjet meddelelsen til besøgende om databeskyttelse (se ovenfor). Den fuldstændige udgave findes her:

    Contact: