Οι απόψεις των πολιτών για το Κοινοβούλιο και την ΕΕ 

Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν όλο και πιο θετική άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν όλο και περισσότερο ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ και ότι οι χώρες τους έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοσκόπηση «Parlemeter» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2017 εξετάζει αναλυτικά, αφενός, τις απόψεις των πολιτών για την ιδιότητα μέλους στην ΕΕ και, αφετέρου, τη στάση που τηρούν απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προτεραιότητές του, τις δράσεις και την αποστολή του.

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της δημόσιας συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 47% ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ, το καλύτερο αποτέλεσμα από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009.

Σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων τάσσεται υπέρ της συμμετοχής της χώρας τους στην ΕΕ. Το 57% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ είναι επωφελής για τη χώρα τους, ποσοστό σχεδόν αντίστοιχο με τα προ της κρίσης επίπεδα. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες σε όλα τα κράτη μέλη αναφέρουν ότι η ιδιότητα μέλους της ΕΕ υπήρξε επωφελής για τη χώρα τους. Τέλος, όλο και περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην ΕΕ (31%, + 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2017).

Παρατηρείται επίσης πιο θετική στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την αύξηση του ποσοστού κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, το 33% του συνόλου των πολιτών έχει σήμερα θετική εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το 42% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να έχει ουδέτερη εικόνα.

Δεύτερον, η δημοσκόπηση «Parlameter» του 2017 προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους οι Ευρωπαίοι αναμένουν προστασία από την ΕΕ. Η τρομοκρατία εμφανίζεται, με ποσοστό 58% επί των απαντήσεων, να είναι η κύρια απειλή έναντι της οποίας οι Ευρωπαίοι επιθυμούν την προστασία της ΕΕ. Ακολουθούν η ανεργία (43%) και η φτώχεια και ο αποκλεισμός (42%), λόγω της επισφαλούς οικονομικής κατάστασης που πλήττει πολλούς Ευρωπαίους. Η προστασία από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, με 35% κατά μέσο όρο, εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των πολιτών.

Στη συνέχεια, η έρευνα αξιολογεί τα κύρια επιτεύγματα τα οποία οι πολίτες επιθυμούν να διασφαλίσει γι’ αυτούς η ΕΕ: από τη μία πλευρά βρίσκονται τα θεμελιώδη δικαιώματα (44%) και η ελευθερία της κυκλοφορίας, της εργασίας και των σπουδών σε ολόκληρη την ΕΕ (36%)· από την άλλη βρίσκονται τα οικονομικά επιτεύγματα, δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματα (34%), οι επαρκείς συντάξεις (34%) και η οικονομική ευημερία (33%). Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις αξίες που επιθυμούν οι Ευρωπαίοι να προασπίζεται κατά προτεραιότητα το ΕΚ: την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία λόγου και την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Τέλος, η δημοσκόπηση «Parlemeter» 2017 παρουσιάζει συγκεκριμένες πολιτικές που προσδοκούν οι Ευρωπαίοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αντιστοιχία με τις απειλές που προαναφέρθηκαν, οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν κυρίως δράσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Η δειγματοληψία για αυτή τη δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017. Πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με 27.881 Ευρωπαίους ηλικίας 15 ετών και άνω στο σύνολο των 28 κρατών μελών.