Διάλογος με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις
Άρθρο 17 ΣΛΕΕ
 
Εκδηλώσεις