Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 • Ερωτήσεις πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 

  Κάθε μέρα, πολίτες από όλη την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσουν πληροφορίες, να εκφράσουν τις απόψεις τους ή να προτείνουν λύσεις όσον αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) απαντά στους πολίτες σε σχέση με τα θέματα που θέτουν. Το 2018, οι πολίτες υπέβαλαν πάνω από 30.000 ερωτήσεις, συστάσεις και σχόλια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στον Πρόεδρό του.

    
    
 • Ευρωπαϊκές εκλογές: κοινοί κανόνες και εθνικές διατάξεις 

  Οι πολίτες ζητούν πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κοινούς κανόνες και τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Οι διαδικασίες για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία καθορίζει ορισμένους κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο και από διατάξεις ειδικές για κάθε κράτος μέλος.

    
    
 • Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; 

  Πολυάριθμοι πολίτες έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζοντας την ομοψυχία τους απέναντι σε πράξεις τρομοκρατίας. Ζητούν επίσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγκρίνουν μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών.

    
    
 • Νέοι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

  Η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς έχουν γίνει αιτία για έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων από το κοινό σχετικά με τις νέες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να δώσουμε απαντήσεις, πρέπει να θέσουμε ερωτήσεις για το ποιες είναι οι ενέργειες της Ένωσης κατά την εξέταση της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά σε επίπεδο ΕΕ.

    
    
 • Ποια είναι τα σχέδια για την κατάργηση της εποχικής αλλαγής ώρας; 

  Οι ερωτήσεις των πολιτών που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούν συχνά την εποχική αλλαγή ώρας στην ΕΕ. Ενώ ορισμένοι πολίτες ζητούν από το θεσμικό όργανο να καταργήσει τις ισχύουσες διατάξεις για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα, άλλοι τάσσονται υπέρ της διατήρησής τους.

    
    
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο .