Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα.

Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 • Τι είναι η πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δωρεάν κάρτα Interrail για Ευρωπαίους; 

  Οι νέοι πολίτες απευθύνονται ολοένα και συχνότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία να παραχωρούνται στους δεκαοκτάχρονους Ευρωπαίους δωρεάν κάρτες Interrail.

    
    
 • Καλοκαίρι: αλλαγή ώρας 

  Οι πολίτες απευθύνουν συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχόλια που αφορούν την αλλαγή της ώρας. Ορισμένοι πολίτες τάσσονται υπέρ της εναλλαγής θερινής και χειμερινής ώρας, ενώ άλλοι ζητούν από το Κοινοβούλιο να την καταργήσει.

    
    
 • Ερωτήσεις των πολιτών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017 

  Πολίτες από όλη την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε καθημερινή βάση για να ζητήσουν πληροφορίες, να εκφράσουν τις απόψεις τους ή να προτείνουν λύσεις όσον αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών (Ask EP) παρέχει απαντήσεις σχετικά με τα ζητήματα που εγείρουν οι πολίτες. Το 2017 οι πολίτες υπέβαλαν πάνω από 52.000 ερωτήσεις, συστάσεις και σχόλια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στον Πρόεδρό του.

    
    
 • Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία; 

  Πρόκειται για μια διήμερη εκδήλωση που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους χώρους του, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και άλλους φορείς. Κατά τη διάρκειά της δίνεται στους νέους η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολιτικές συζητήσεις, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, καθώς και να συνδιαλλαγούν με ηγετικές προσωπικότητες της ΕΕ, ούτως ώστε να βρουν καινοτόμες λύσεις για καίρια ζητήματα του μέλλοντος.

    
    
 • Τι κάνει η ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία; 

  Οι πολίτες απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ούτως ώστε να μπορούν τα άτομα αυτά να απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα.