Γραφεία συνδέσμου στα κράτη μέλη  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα γραφείο συνδέσμου σε κάθε κράτος μέλος. Ο ρόλος τους είναι να βελτιώνουν την ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενθαρρύνουν τους πολίτες να ψηφίζουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

 

Τα γραφεία συνδέσμου  

  • απαντούν σε ερωτήσεις του κοινού γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πολιτικές της ΕΕ•παρέχουν πληροφορίες και υλικό στους πολίτες και οργανώνουν παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ευρωπαϊκών θεμάτων•
  • οργανώνουν ενημερώσεις Τύπου και τηρούν ενήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γύρω από τα νέα του Κοινοβουλίου•
  • εργάζονται σε στενή επαφή με διδακτικό προσωπικό και ακαδημαϊκούς φορείς και παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό•
  • καθιερώνουν συνδέσμους με επαγγελματικές ομάδες, εταιρίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλους όσοι ενδιαφέρονται για ευρωπαϊκές υποθέσεις και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Information offices in your language 
Other information offices