Επισκέψεις μελέτης - ειδικές ερευνητικές εργασίες 

Έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών να εμβαθύνουν τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων σχετιζόμενων με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Οι πολίτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνες στη Βιβλιοθήκη ή τα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ανώτατη διάρκεια των επισκέψεων μελέτης είναι ένας μήνας. Τα πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρήσουν μια προθεσμία έξι μηνών πριν υποβάλουν αίτηση για επίσκεψη μελέτης.

Η ακολουθητέα διαδικασία περιλαμβάνει τρεις επιλογές:

 • Εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στείλτε την αίτησή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο StudyVisit@ep.europa.eu , με κοινοποίηση στο eprs-historical-archives@europarl.europa.eu .
 • Εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στείλτε την αίτησή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο StudyVisit@ep.europa.eu , με κοινοποίηση στο eprs-historical-archives@europarl.europa.eu .
 • Για όλες τις υπόλοιπες επισκέψεις, στείλτε την αίτησή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο StudyVisit@ep.europa.eu  τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της επίσκεψης.

Η αρμόδια υπηρεσία διακριβώνει τις δυνατότητες υποδοχής σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες ή τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά η επίσκεψη και ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τη συνέχεια που δόθηκε στο αίτημά τους.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στα ενδεχόμενα έξοδα, οιουδήποτε τύπου και αν είναι αυτά, των επισκεπτών.

Contact: 

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Επισκέψεις μελέτης 
  Contact data:  
  • Address:

   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή αίτησης για μια επίσκεψη μελέτης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση:

  • studyvisit@ep.europa.eu