Kodanike teabenõuded (Ask EP) 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 • Kodanike küsimused Euroopa Parlamendile aastal 2018 

  Iga päev pöördub Euroopa Parlamendi poole kodanikke Euroopast ja mujalt maailmast, et paluda teavet, avaldada arvamust või pakkuda välja ideid väga erinevates küsimustes. Nende pöördumistele vastab kodanike teabenõuete üksus (Ask EP). 2018. aastal esitasid kodanikud Euroopa Parlamendile või selle presidendile enam kui 30 000 küsimust, ettepanekut ja märkust.

    
    
 • Euroopa Parlamendi valimised: ühised ja riigi tasandi reeglid 

  Kodanikud küsivad sageli teavet Euroopa Parlamendi valimisi puudutavate peamiste ühiste ja riigi tasandi reeglite kohta.  Euroopa Parlamendi liikmete valimist reguleeritakse nii Euroopa Liidu õigusaktidega, millega määratakse kindlaks kõikide liikmesriikide jaoks ühised nõuded, kui ka riigi tasandi reeglitega, mis on liikmesriigiti erinevad.

    
    
 • Kuidas võitleb Euroopa Parlament terrorismi vastu? 

  Paljud kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutanud, et vaatamata terroriaktidele tuleb säilitada ühtsus. Samuti paluvad nad ELi institutsioonidel võtta midagi ette selliste kuritegude vastu võitlemiseks ja nende ärahoidmiseks.

    
    
 • Uued autoriõiguse normid digitaalsel ühtsel turul 

  Tehnoloogia areng ja digitaalse turu kasv on tekitanud üha rohkem huvi ettepanekute vastu, mille eesmärk on ajakohastada ELi autoriõiguse norme. Kodanike teabenõuete üksus on selleteemalistele päringutele vastamiseks uurinud, mis on liidu edasised sammud seoses ettepanekuga võtta vastu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul.

    
    
 • Milliseid muutusi toob kaasa kellakeeramise lõpetamine? 

  Suve- ja talveaja küsimus on üks sagedasemaid, mida Euroopa Parlamendile esitatakse. Mõned pöördujad soovivad, et kellakeeramine lõpetataks, teised aga pooldavad senise süsteemi säilitamist.

    
    
 • Kodanike teabenõuete üksuselt võib soovi korral saada põhjalikumat teavet teile sobivas liidu ametlikus keeles. Palun võtke ühendust selle vormi  kaudu.