Zahtevajte besedo 

Euroopan parlamentti edustaa ihmisiä, joten mielipiteesi ja huolenaiheesi ovat meille tärkeitä. Voit saada äänesi kuuluviin monin eri tavoin, esimerkiksi osallistumalla Euroopan parlamentin vaaleihin, allekirjoittamalla kansalaisaloitteen tai tekemällä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Lue lisää seuraavissa osioissa.

     

Vaalit

Vaalit ovat tärkein ja suorin tapa vaikuttaa EU:n politiikkaan. Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää ja valita edustajansa unionin tasolla. Ota selvää vaaliprosessin pääkohdista.

     

Petitions

Jokaisella EU:n kansalaisella tai EU:hun sijoittautuneella organisaatiolla on oikeus tehdä kantelu tai pyyntö Euroopan parlamentille EU:hun liittyvistä asioista. Lue asiasta tarkemmin.

     

European Ombudsman

Jos katsot EU:n toimielinten kohdelleen sinua väärin, voit ottaa yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen. Oikeusasiamies tutkii kantelut ja pyrkii löytämään kiistoihin sopuratkaisun.

     

Child abduction mediator

Onko sinulla toisesta maasta tulevan entisen puolison tai kumppanin kanssa kiistaa lastenne tulevaisuudesta ja tarvitsetko apua sen ratkaisussa? Parlamentin sovittelija auttaa löytämään lasten edun mukaisia ratkaisuja.

     

Eurobarometer

Euroopan parlamentti teettää säännöllisesti kyselytutkimuksia, joissa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tietyistä aiheista tai EU-asioista yleensä. Käy katsomassa näiden tutkimusten tulokset.

     

Citizen’s initiative

Kansalaiset voivat tehdä aloitteita EU:n uudeksi lainsäädännöksi. EU:n toimielinten on käsiteltävä aloitteet, jotka saavat vähintään miljoona allekirjoitusta eri puolilta EU:ta. Kansalaisaloitteen kulku selitetään tarkemmin infografiikassa.

     

Religious and non-confessional dialogue

Euroopan parlamentti on sitoutunut käymään säännöllisesti keskusteluja uskonnollisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa ottaakseen huomioon niiden näkemykset EU:n eri alojen politiikan sosiaalisista ja eettisistä näkökohdista.

     

Prizes

Parlamentti ei vain pyydä kansalaisilta palautetta vaan myös antaa tunnustusta heidän hyvästä työstään. Se myöntää vuosittain neljä palkintoa poikkeuksellisista saavutuksista ihmisoikeuksien, elokuvataiteen, nuorisohankkeiden ja kansalaistoiminnan alalla.

     

Patronage

Parlamentti voi antaa moraalista tukea tärkeinä pitämilleen tapahtumille. Ota selvää menettelystä ja siitä, miten voit pyytää parlamenttia tapahtumasi suojelijaksi.