Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa
 

Lasten oikeuksien koordinaattorin työssä johtavana periaatteena on lapsen etu. Koordinaattori pyrkii varmistamaan, että lapsen oikeudet otetaan huomioon ja turvataan kaikessa EU:n politiikassa ja lainsäädännössä. Koordinaattori auttaa kansalaisia lapsikaappaustapauksissa, joissa toinen vanhempi on vienyt lapsen, ja muissa rajatylittävissä perhekiistoissa. Hän tukee tiivistä yhteistyötä oikeudellisten ja hallinnollisten elinten kanssa ja edistää sovittelijoiden antamaa neuvontaa rajatylittävissä perheasioissa.

Vanhempien tekemät rajatylittävät lapsikaappaukset
 

     

Vanhemmille

Jos lapsesi on kaapattu tai pelkäät, että lapsesi kaapataan, Euroopan parlamentin koordinaattori voi auttaa tarjoamalla tukea ja antamalla tietoa siitä, mitä voit tehdä tilanteessa.

     

Ammattilaisille

Jos työskentelet alalla, eli olet esimerkiksi tuomari, keskusviranomainen, asianajaja, sovittelija, tai jos työskentelet alalla toimivassa kansalaisjärjestössä, Euroopan parlamentin koordinaattori haluaa tehdä yhteistyötä kanssasi.

     

Lasten oikeudet

Euroopan parlamentti edistää aktiivisesti lapsen oikeuksien kehittämistä ja suojelua Euroopassa. Koordinaattori ylläpitää yhteyksiä Euroopan parlamentin jäseniin varmistaakseen, että parlamentti kunnioittaa, suojelee ja edistää lasten oikeuksia työssään. Lisätietoja toimielimen lapsen oikeuksia koskevista toimista.

Anna Maria Corazza Bildt  nimitettiin tammikuussa 2019 Euroopan parlamentin koordinaattoriksi lasten oikeuksia koskevissa asioissa. Hän on Euroopan parlamentin jäsen.

On paljolti Anna Maria Corazza-Bildtin ansiota, että lasten oikeudet ovat vuosien kuluessa nousseet EU:n poliittisen asialistan kärkeen. Koordinaattorina hän aikoo aktiivisesti ajaa lasten asiaa ja edistää lasten oikeuksia sekä EU:ssa että sen suhteissa muuhun maailmaan. Koordinaattori toimii Euroopan parlamentin yhteyshenkilönä muille EU:n politiikan ja lasten oikeuksien parissa työskenteleville toimielimille ja organisaatioille, UNICEFille ja keskeisille kansalaisyhteiskunnan järjestöille.

Anna Maria Corazza Bildt, Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa 

Koordinaattorin nimike oli alun perin ”Euroopan parlamentin sovittelija kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa”. Sovittelijan tehtävä perustettiin vuonna 1987 Euroopan parlamentin silloisen puhemiehen lordi Plumbin aloitteesta. Tätä ennen tehtävää ovat hoitaneet Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) ja Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Tehtävän perustamisen aikaan EU:n jäsenvaltioiden välillä tehtiin vain vähän, jos lainkaan yhteistyötä perheoikeuden alalla. Sovittelijan tehtävän perustaminen oli tuolloin pragmaattinen ratkaisu lisääntyneeseen kysyntään, koska Euroopan parlamentin jäsenet saivat yhä enemmän vanhempien tekemiä rajatylittäviä lapsikaappauksia tai tapaamisongelmia koskevia yhteydenottoja. Sovittelijan tehtävä on kehittynyt vuosien myötä. Tehtävälle annettiin huhtikuussa 2018 uusi nimi ”Euroopan parlamentin koordinaattori lasten oikeuksia koskevissa asioissa” Elisabeth Morin-Chartier’n aloitteesta, jotta se vastaisi tehtävän valtuuksien kehitystä ja kattaisi lasten oikeudet.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artikla: Lapsen oikeudet 

1. Lapsella on oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja huolenpitoon. Lapsen on saatava ilmaista vapaasti mielipiteensä. Lapsen mielipide on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti otettava huomioon häntä koskevissa asioissa.

2. Kaikissa lasta koskevissa viranomaisten tai yksityisten laitosten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

3. Jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista.

Contact: