Euroopan parlamentin vaalit 

EU-kansalaiset valitsevat joka viides vuosi edustajansa Euroopan parlamenttiin, joka välittömillä vaaleilla valittuna toimielimenä puolustaa kansalaisten etuja unionin päätöksenteossa. Vaikka eri EU-maiden vaalimenettelyt poikkeavat toisistaan, niillä on myös yhteisiä piirteitä. Alla kuvataan lyhyesti, kuinka Euroopan parlamentin jäsenet valitaan.

Kuinka monta jäsentä kustakin maasta?

Paikkojen jakaantuminen on määritelty EU:n perussopimuksissa. Paikkamäärä perustuu kunkin maan väkilukuun, mutta pienet maat saavat jonkin verran enemmän paikkoja kuin niille suhteessa niiden väkilukuun oikeastaan kuuluisi. Vähiten jäseniä eli kuusi jäsentä on nykyään Maltalla, Luxemburgilla, Kyproksella ja Virolla ja eniten Saksalla, jolla on 96 jäsentä.

Vaalijärjestelmä

Sääntöjen mukaan parlamentin jäsenten valinnassa on noudatettava suhteellista vaalitapaa. Näin varmistetaan, että esimerkiksi 20 prosenttia äänistä saanut puolue saa myös suunnilleen 20 prosenttia jaossa olevista paikoista, jolloin sekä suurilla että pienillä puolueilla on mahdollisuus saada edustajansa Euroopan parlamenttiin.

Monilta muilta osin kukin maa voi kuitenkin itse päättää vaalimenettelyistään. Jotkut maat esimerkiksi on jaettu alueellisiin vaalipiireihin, kun taas toisissa koko maa on samaa vaalipiiriä.

Äänestyspäivät

EU-mailla on erilaisia vaaliperinteitä, ja kukin niistä voi valita haluamansa vaalipäivän niistä neljästä päivästä (torstaista sunnuntaihin), joiden aikana vaalit on määrä pitää. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Hollannissa vaalit on tapana järjestää torstaisin, kun taas useimmissa muissa maissa vaalipäivä on sunnuntai.

Ketkä vaaleissa kilpailevat?

Vaaleissa kansalliset puolueet kamppailevat keskenään, mutta valituksi tultuaan suurin osa parlamentin jäsenistä liittyy johonkin ylikansalliseen poliittiseen ryhmään. Useimmat kansalliset puolueet ovat jonkin Euroopan tason puolueen (ks. oikeanpuoleinen palsta) jäseniä, joten eurovaalien vaalivalvojaisten suuri kysymys on, mikä näistä Euroopan tason ryhmittymistä saa eniten vaikutusvaltaa seuraavalla vaalikaudella.

Sananvaltaa komission puheenjohtajan valintaan

Suurimmat Euroopan tason puolueet nimittivät ensi kertaa vuoden 2014 vaaleissa ehdokkaansa EU:ssa täytäntöönpanovaltaa käyttävän komission puheenjohtajaksi. Eniten ääniä saaneen puolueen (Euroopan kansanpuolue) ehdokkaasta tuli komission puheenjohtaja sen jälkeen kun uusi parlamentti oli hyväksynyt valinnan. Niinpä kansalaiset voivat Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämällä vaikuttaa parlamentin kokoonpanon lisäksi myös siihen, kuka ehdottaa lainsäädäntöä ja toteuttaa EU-politiikkoja.

Euroopan tason puolueet

Euroopan tason puolueet muodostuvat kansallisista puolueista ja yksittäisistä henkilöistä, ja ne ovat edustettuna useissa jäsenvaltioissa. Vaikka Euroopan parlamentin vaaleissa kansalliset puolueet kilpailevat keskenään, niillä on kuitenkin yleensä yhteyksiä Euroopan tason puolueisiin ja vaalien jälkeen ne useimmiten liittyvät johonkin Euroopan parlamentin poliittiseen ryhmään muiden samanmielisten puolueryhmittymänsä puolueiden kanssa.