Kansalaisten näkemyksiä parlamentista ja EU:sta 

Euroopan unionin kansalaiset suhtautuvat yhä myönteisemmin Euroopan unioniin. Yhä useammin he kokevat saavansa äänensä kuuluviin EU:ssa ja maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. Euroopan parlamentin vuoden 2017 Parlametrissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti kansalaisten mielipiteitä EU-jäsenyydestä sekä heidän asenteitaan Euroopan parlamenttia ja sen painopisteitä, toimintaa ja tehtävää kohtaan.

Nyt kun keskustelu Euroopan tulevaisuudesta on käynnistynyt uudelleen, 47 prosenttia unionin kansalaisista kokee, että heidän äänensä kuuluu EU:ssa, mikä on paras tulos sitten vuoden 2009 eurovaalien.

Eurooppalaisten selvä enemmistö kannattaa edelleen maansa EU-jäsenyyttä. Vastaajista 57 prosenttia eli lähes yhtä moni kuin ennen kriisiä katsoo, että EU-jäsenyys on hyvä asia heidän maalleen. Suurin osa vastaajista kaikissa jäsenvaltioissa toteaa EU-jäsenyyden hyödyttäneen heidän maataan. Lisäksi entistä useampi kansalainen katsoo, että asiat etenevät EU:ssa oikeaan suuntaan (31 prosenttia, mikä on 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin maaliskuussa 2017).

Myös yleinen mielipide Euroopan parlamentista on kehittynyt myönteisesti. Kahdeksan prosenttiyksikön kasvu merkitsee, että 33 prosentilla kaikista kansalaisista on nyt myönteinen näkemys parlamentista, kun taas 42 prosentilla kuva on yhä neutraali.

Vuoden 2017 Parlametrissa kysyttiin myös aloista, joilla eurooppalaiset odottavat suojelua EU:lta. Terrorismin mainitsee 58 prosenttia vastaajista suurimpana uhkana, jonka vuoksi eurooppalaiset haluavat EU:n tarjoavan suojelua. Monia eurooppalaisia koetellut epävakaa taloustilanne selittää seuraavaksi eniten mainittuja ongelmia eli työttömyyttä (43 prosenttia) sekä köyhyyttä ja syrjäytymistä (42 prosenttia). Keskimäärin 35 prosenttia pitää edelleen tärkeänä suojelua hallitsemattomalta muuttoliikkeeltä.

Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan tärkeimpiä saavutuksia, joita kansalaiset haluavat EU:n suojelevan heidän puolestaan. Näitä ovat yhtäältä perusoikeudet (44 prosenttia) ja vapaus matkustaa, työskennellä ja opiskella kaikkialla EU:ssa (36 prosenttia) ja toisaalta sosiaaliset ja taloudelliset saavutukset, kuten työoikeudet (34 prosenttia), riittävät eläkkeet (34 prosenttia) ja taloudellinen hyvinvointi (33 prosenttia). Tulokset ilmentävät hyvin arvoja, joita eurooppalaiset haluavat Euroopan parlamentin ensisijaisesti puolustavan: ihmisoikeuksien suojelu, sananvapaus ja naisten ja miesten tasa-arvo.

Lopuksi vuoden 2017 Parlametrissa osoitetaan, millaista konkreettista politiikkaa eurooppalaiset odottavat Euroopan parlamentilta. Edellä esitettyjen uhkien kanssa yhdensuuntaisesti eurooppalaiset kannattavat pääasiassa köyhyyden ja syrjäytymisen, terrorismin ja nuorisotyöttömyyden torjuntaa.

Tämän tutkimuksen tiedot kerättiin 23. syyskuuta – 2. lokakuuta 2017. Siinä haastateltiin kasvotusten kaikkiaan 27 881:tä 15 vuotta täyttänyttä vastaajaa kaikissa 28 jäsenvaltiossa..