Vuoropuhelu uskonnollisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 17 artikla
 
Tapahtumat