Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) 

Voit pyytää lisätietoja Euroopan parlamentin toiminnasta, valtuuksista ja organisaatiosta kansalaisten tiedusteluihin vastaavalta yksiköltä (Ask EP) käyttäen tätä lomaketta.

Ota yhteyttä

Tällä sivulla on joitakin aiheita, joita Euroopan parlamentille viime aikoina kirjoittaneet kansalaiset ovat pitäneet erityisen tärkeinä, sekä vastauksemme näitä aiheita koskeviin kysymyksiin.

 • Kansalaisten Euroopan parlamentille vuonna 2018 esittämät tiedustelut 

  Kansalaiset eri puolilta Eurooppaa ja muualta maailmasta ottavat päivittäin yhteyttä Euroopan parlamenttiin pyytääkseen tietoja tai ilmaistakseen mielipiteensä mitä erilaisimmista aiheista tai esittääkseen niitä koskevia ideoita. Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP) antaa kansalaisille vastauksia näiden esille tuomia aiheita koskeviin kysymyksiin. Vuonna 2018 kansalaiset esittivät yli 30 000 kysymystä, ehdotusta tai kommenttia Euroopan parlamentille tai puhemiehelle.

    
    
 • EU-vaalit: yhteiset säännöt ja kansalliset säännökset 

  Kansalaiset pyytävät tietoa siitä, mitkä ovat Euroopan parlamentin jäsenten valintaa koskevat tärkeimmät yhteiset säännöt ja kansalliset säännökset. Euroopan parlamentin jäsenten vaalimenettelyihin sovelletaan sekä Euroopan unionin lainsäädäntöä, jossa määritellään tietyt kaikille jäsenvaltioille yhteiset säännöt, että kunkin jäsenvaltion erikseen antamia säännöksiä.

    
    
 • Mitä toimia Euroopan parlamentti toteuttaa terrorismin torjumiseksi? 

  Monet kansalaiset ovat kirjoittaneet Euroopan parlamentille ja ilmaisseet vastustavansa yksimielisesti terroritekoja. He pyytävät myös, että unionin toimielimet hyväksyisivät toimenpiteitä torjuakseen ja ehkäistäkseen näitä rikoksia.

    
    
 • Tekijänoikeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla koskevat uudet säännöt 

  Teknologian kehitys ja digitaalisten markkinoiden kasvu ovat herättäneet kansalaisten keskuudessa yhä enemmän kysymyksiä, jotka koskevat uusia ehdotuksia EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamiseksi. Jotta näihin huolenaiheisiin voidaan vastata, tiedustelemme EU:lta, mihin toimiin se aikoo ryhtyä tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiiviehdotuksen yhteydessä.

    
    
 • Miten vuodenajoittaisia kellonajan siirtoja aiotaan muuttaa? 

  Vuodenajoittainen kellonajan siirto EU:ssa on usein toistuva aihe kansalaisten kysymyksissä Euroopan parlamentille. Osa kansalaisista vaatii toimielintä lakkauttamaan nykyiset kesä- ja talviaikajärjestelyt, osa taas kannattaa niiden säilyttämistä.

    
    
 • Saat koko tekstin haluamallasi EU:n virallisella kielellä ottamalla yhteyttä kansalaisten tiedusteluihin vastaavaan yksikköön (Ask EP) tällä lomakkeella .