Yhteystoimistot jäsenvaltioissa  

Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto jokaisessa jäsenvaltiossa. Toimistojen tehtävänä on lisätä tietoisuutta Euroopan parlamentista ja Euroopan unionista ja kannustaa äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Mitä tämä merkitsee käytännössä?

 

Yhteystoimistot  

  • vas taavat yleisön esittämiin kysymyksiin Euroopan parlamentista ja EU:n politiikoista sekä tarjoavat kansalaisille tietoa ja aineistoa ja järjestävät esittelyjä ja keskusteluja unionia koskevista aiheista
  • järjestävät lehdistötilaisuuksia ja pitävät tiedotusvälineet ajan tasalla parlamentin tapahtumista
  • toimivat läheisessä yhteistyössä opettajien ja akateemisten organisaatioiden kanssa ja tarjoavat koulutusmateriaalia
  • luovat yhteyksiä ammattiryhmiin, yrityksiin, kansalaisjärjestöihin ja kaikkiin muihin, jotka ovat kiinnostuneita unionin asioista ja Euroopan parlamentin työstä.
 
Information offices in your language 
Other information offices