Yhteystoimistot jäsenvaltioissa  

Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto jokaisessa jäsenvaltiossa. Toimistojen tehtävänä on lisätä tietoisuutta Euroopan parlamentista ja Euroopan unionista ja kannustaa äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Mitä tämä merkitsee käytännössä?

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Yhteystoimistot  

  • vas taavat yleisön esittämiin kysymyksiin Euroopan parlamentista ja EU:n politiikoista sekä tarjoavat kansalaisille tietoa ja aineistoa ja järjestävät esittelyjä ja keskusteluja unionia koskevista aiheista
  • järjestävät lehdistötilaisuuksia ja pitävät tiedotusvälineet ajan tasalla parlamentin tapahtumista
  • toimivat läheisessä yhteistyössä opettajien ja akateemisten organisaatioiden kanssa ja tarjoavat koulutusmateriaalia
  • luovat yhteyksiä ammattiryhmiin, yrityksiin, kansalaisjärjestöihin ja kaikkiin muihin, jotka ovat kiinnostuneita unionin asioista ja Euroopan parlamentin työstä.