Opintokäynnit ja tutkimustyö 

Opintokäyntien tarkoituksena on antaa vähintään 18 vuoden ikäisille kansalaisille mahdollisuus laajentaa tietojaan Euroopan yhdentymiseen liittyvistä aiheista. Kansalaiset voivat myös hakea tietoa Euroopan parlamentin kirjastosta tai historiallisesta arkistosta.

Opintokäynti voi kestää enintään kuukauden. Henkilö, joka on ollut harjoittelussa Euroopan parlamentissa, voi esittää opintokäyntiä koskevan hakemuksen aikaisintaan kuusi kuukautta harjoittelun päättymisen jälkeen.

Hakumenettelyssä on kolme vaihtoehtoa:

Toimivaltainen yksikkö selvittää, onko kyseisillä Euroopan parlamentin yksiköillä tai elimillä mahdollisuutta ottaa hakija vastaan, ja ilmoittaa tälle selvityksen tuloksesta.

Voimassaolevien sääntöjen mukaan Euroopan parlamentti ei osallistu mihinkään opintokäynnistä vierailijalle aiheutuviin kuluihin.

Contact: 

  • Euroopan parlamenttiin - Opintokäynnit 
    Contact data:  
    • Address:

      Jos tarvitset lisätietoja tai haluat jättää opintokäyntihakemuksen, ota yhteyttä osoitteeseen:

    • studyvisit@ep.europa.eu