Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat breis a fháil amach faoi ghníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagrú Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag úsáid na foirme atá le fáil thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Fiosrúcháin na saoránach chuig Parlaimint na hEorpa in 2018 

  Gach lá, téann saoránaigh ó gach cearn den Aontas agus den domhan i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a iarraidh, tuairimí a chur in iúl nó smaointe a thabhairt faoi raon leathan ábhar. Cuireann an tAonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) freagraí ar fáil do shaoránaigh ar na saincheisteanna a tharraingíonn siad anuas. In 2018, chuir saoránaigh níos mó ná 30 000 ceist, moladh agus tuairim chuig Parlaimint na hEorpa nó chuig a hUachtarán.

    
    
 • Na Toghcháin Eorpacha: rialacha comhchoiteanna agus forálacha náisiúnta 

  Tá saoránaigh ag lorg eolais maidir leis na príomhrialacha comhchoiteanna agus na príomhfhorálacha náisiúnta i dtaca le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh.  Tá na nósanna imeachta maidir le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) a thoghadh faoi rialú ag reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE), a shainíonn rialacha áirithe is coiteann do gach Ballstát, agus ag forálacha a bhaineann go sainiúil le gach Ballstát.

    
    
 • Cad iad na bearta atá á nglacadh ag Parlaimint na hEorpa chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac? 

  Tá a lán saoránach tar éis scríobh chuig Parlaimint na hEorpa agus a n-aontacht á cur in iúl in aghaidh ghníomhartha sceimhlitheoireachta. Iarrann siad freisin ar institiúidí AE bearta nua a ghlacadh chun na coireanna sin a chomhrac agus a chosc.

    
    
 • Rialacha nua maidir le cóipcheart sa mhargadh aonair digiteach 

  Tá forbairtí teicneolaíochta agus fás an mhargaidh dhigitigh ina gcúis le líon na gceisteanna ón bpobal atá ag síormhéadú maidir leis na tograí nua chun rialacha cóipchirt an Aontais Eorpaigh a nuachóiriú. Chun na ceisteanna sin a réiteach, táimid ag iarraidh a fháil amach faoi na bearta a ghlacann AE agus breithniú á dhéanamh aige ar an togra le haghaidh treoir maidir le cóipcheart sa mhargadh aonair digiteach ar leibhéal AE.

    
    
 • Cad iad na hathruithe atá beartaithe chun deireadh a chur le hathruithe ama séasúracha? 

  Is ábhar a thagann suas go minic i bhfiosrúcháin ó shaoránaigh a sheoltar chuig Parlaimint na hEorpa iad na hathruithe ama séasúracha in AE. Cé go n-iarrann roinnt saoránach ar an institiúid deireadh a chur leis na socruithe reatha maidir le ham an tsamhraidh agus am an gheimhridh, tá roinnt saoránach i bhfabhar iad a choinneáil.

    
    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith i do theanga oifigiúil de AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat .