Oifigí idirchaidrimh sna Ballstáit  

Tá oifig idirchaidrimh ag Parlaimint na hEorpa i ngach mBallstát. An ról atá acu ná feasacht i dtaca le Parlaimint na hEorpa agus leis an Aontas Eorpach a mhéadú agus chun daoine a spreagadh chun vótáil sna toghcháin Eorpacha. Cad is brí leis sin dáiríre?

 

Na hoifigí idirchaidrimh áitiúla 

  • ceisteanna a fhreagairt ón bpobal faoi bheartais Pharlaimint na hEorpa agus AE; faisnéis agus ábhar a chur ar fáil do shaoránaigh agus cur i láthair agus díospóireachtaí a eagrú ar thopaicí Eorpacha
  • seisiúin faisnéise don phreas a eagrú agus na meáin a choinneáil ar an eolas faoi nuacht ón bParlaimint
  • oibriú go dlúth le múinteoirí agus le heagraíochtaí acadúla agus acmhainní oideachasúla a chur ar fáil
  • naisc le grúpaí gairmiúla, cuideachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus aon duine eile a bhfuil spéis aige i ngnóthaí na hEorpa agus ról Pharlaimint na hEorpa a fhorbairt.E134.
 
Information offices in your language 
Other information offices