Cuairteanna staidéir 

These visits are designed to provide citizens aged 18 or over with opportunities for more detailed study of specific subjects relating to European integration. The opportunity to carry out research in the European Parliament's library or historical archives is also offered.

Is aon mhí amháin an tréimhse is faide a mhaireann cuairt staidéir. Aon duine a bhfuil seal oiliúna i bParlaimint na hEorpa tugtha i gcrích acu cheana, beidh orthu fanacht sé mhí sula mbeidh siad in ann cur isteach ar chuairt staidéir.
Tá trí rogha ann:

A luaithe a bheidh sé faighte amach an féidir leis na ranna nó comhlachtaí de chuid Pharlaimint na hEorpa glacadh le do chuairt, cuirfear ar an eolas thú cé acu ar éirigh le d’iarratas nó nár éirigh.

I gcomhréir leis na rialacha atá i bhfeidhm, ní sheasfaidh Parlaimint na hEorpa costais de chineál ar bith a thabhóidh cuairteoirí.

Contact: 

  • Parlaimint na hEorpa - Cuairteanna Staidéir 
    Contact data:  
    • Address:

      Chun breis eolais a fháil nó chun clárú le haghaidh cuairt staidéir, ba cheart caidreamh a dhéanamh le:

    • studyvisit@ep.europa.eu