Sigurnost i pristup 

S obzirom na to da u zgradama Europskog parlamenta radi više od 7 000 osoba i da Parlament svake godine prima više od 500 000 posjetitelja, sigurnost ima ključnu ulogu u jamčenju neometanog funkcioniranja te institucije. Održavajući željenu ravnotežu između odgovarajuće razine sigurnosti i tradicionalne otvorenosti Europskog parlamenta, jedine izravno birane institucije EU-a, Uprava za sigurnost i procjenu rizika pruža zaštitu osobama i imovini u zgradama Parlamenta i učinkovit prijam svih posjetitelja.

Kako su prikupljanje i obrada osobnih podataka potrebni da učinkovito izvrši svoju zadaću, Uprava za sigurnost i procjenu rizika pridaje veliku važnost pravu na privatnost stalno nastojeći jamčiti poštovanje važećeg zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka.

Zaštita podataka

Uprava za sigurnost i procjenu rizika Europskog parlamenta obrađuje određene osobne podatke svojih zastupnika, osoblja, podizvođača, posjetitelja i vanjskih/unutarnjih partnera za sljedeće namjene:

  • davanje i kontroliranje pristupa prostorima Europskog parlamenta
  • istraživanje sigurnosnih incidenata i prijetnji sigurnosti u Parlamentu

    Video nadzor

    Europski parlament upravlja sustavom video nadzora kojim nadzire svoje zgrade i okolni prostor. Sustav se koristi isključivo u svrhe zaštite i sigurnosti. U skladu sa smjernicama europskog nadzornika zaštite podataka politika video nadzora Europskog parlamenta sadrži sva relevantna obilježja sustava te informacije vezane uz zaštitu podataka i pojedinosti o kontaktu. Sažetak politike video nadzora priložen je Obavijesti posjetiteljima o zaštiti podataka (vidi gore), a njezina se puna verzija može preuzeti ovdje:

    Contact: