Zapošljavanje 

Parlament zapošljava oko 8 000 dužnosnika i drugih članova osoblja. Oni dolaze iz svih 28 država članica EU-a i rade u tri mjesta rada Parlamenta (Luxembourgu, Strasbourgu i Bruxellesu) te u uredima Europskog parlamenta u državama članicama.

Dužnosnici

Javnu službu EU-a čine dužnosnici koji su podijeljeni u tri funkcijske skupine: administratori (AD), asistenti (AST) i tajničko i činovničko osoblje (AST/SC).

Svi propisi kojima je uređena javna služba Europske unije određeni su Pravilnikom o osoblju za dužnosnike i ostale službenike Europske unije.

Kako postati dužnosnik?

Dužnosnici se biraju na temelju javnih natječaja koje organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO). EPSO je odgovoran za odabir osoblja za Parlament, ali i za sve ostale europske institucije. Obavijesti o natječaju objavljuju se u Službenom listu kao i na internetskoj stranici EPSO-a.

Privremeno osoblje

Za izvršenje različitih zadaća iz sljedećih kategorija moguće je zaposliti privremeno osoblje:

 • radi popunjavanja radnog mjesta koje proračunsko tijelo uvrsti u popis privremenih radnih mjesta;
 • radi privremenog popunjavanja stalnog radnog mjesta (predviđenog za dužnosnike);
 • radi pomaganja osobi koja obnaša dužnost predviđenu Ugovorom (predsjednici, potpredsjednici, kvestori) ili klubovima zastupnika Europskog parlamenta.

Kako postati član privremenog osoblja?

Za neke od navedenih kategorija, postupci odabira objavljuju se na internetskim stranicama EPSO-a, Europskog parlamenta i klubova zastupnika.

Ugovorno osoblje

Ugovorno osoblje zaposleno je radi

 • obavljanja fizičkih poslova ili poslova administrativne podrške;
 • obavljanja fizičkih poslova ili poslova administrativne podrške.

Uskoro ćete biti zaposleni kao ugovorni djelatnik

Obratila vam se služba Europskog parlamenta, s namjerom da vam ponudi ugovor na određeno vrijeme (za člana ugovornog osoblja).

Vaše zapošljavanje odvijat će se u tri faze :

 • Primit ćete pismo namjere u kojem će biti naveden način vašeg odabira (CAST, COSCON ili odabir u okviru kuba zastupnika) te će se od vas zatražiti da u roku od 10 radnih dana dostavite različite dokumente (izvadak iz kaznene evidencije, diplome, radno iskustvo itd.). 
  Dokumente ćemo provjeriti po njihovu primitku. Vrednovat će se vaše diplome i radno iskustvo, što će omogućiti svrstavanje u odgovarajući razred u okviru funkcijske skupine koja proizlazi iz vašeg odabira. Vaša će se plaća utvrditi na temelju tog razreda.
 • Odjel za zapošljavanje ugovornog osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata zatim će vam poslati ponudu u kojoj će vas obavijestiti o datumu početka i isteka ugovora, mjestu zaposlenja, razredu i, shodno tomu, iznosu vaše plaće. 
  U tom će se dopisu od vas tražiti da se obratite liječničkoj službi (u Bruxellesu ili u Luxembourgu) kako biste obavili liječničke preglede kojima će se utvrditi vaša fizička sposobnost za to radno mjesto.
 • Nakon što Odjel za zapošljavanje ugovornog osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata primi vašu potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti, sastavit će vaš ugovor. Ugovor ćete potpisati na dan preuzimanja dužnosti.

Skrećemo vam pozornost na to da je nužno da temeljito iščitate dva ranije navedena dopisa (pismo namjere i ponudu) i vaš ugovor. Za dodatne informacije povezane s vašim zapošljavanjem, preporučamo vam da pročitate Česta pitanja predviđena u tu svrhu.

obavljanja fizičkih poslova ili poslova administrativne podrške

Zastupnici u Europskom parlamentu odabiru i zapošljavaju svoje akreditirane parlamentarne asistente u odnosu uzajamnog povjerenja koje može obuhvaćati političke afinitete.

Uskoro počinjete raditi kao akreditirani parlamentarni asistent

Vaš budući zastupnik obavijestio Vas je o svojoj namjeri da Vam ponudi ugovor akreditiranog parlamentarnog asistenta.

Zapošljavanje se odvija u 5 faza:

 • Vaš budući zastupnik ili skupina zastupnika podnijet će ili su već podnijeli zahtjev za zapošljavanje DG FINS-u, koji će ga obraditi.
 • Prvo će Vam Odjel za zapošljavanje ugovornog osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata poslati poveznicu na aplikaciju People, gdje ćete pronaći ponudu za zapošljavanje, koju možete prihvatiti ili odbiti. Ponuda sadrži brojne korisne informacije te ju je važno pozorno pročitati. U njoj se prije svega navodi funkcijska skupina i razred u koje Vas zastupnik želi uvrstiti, osnovna plaća za tu skupinu i razred, datum početka i isteka Vašeg ugovora te mjesto rada.
 • Zatim će se od Vas tražiti da u aplikaciji People ispunite kratak upitnik.
 • Na kraju, preko te aplikacije također možete učitati dokumente koji se od Vas traže u ponudi. Čim u aplikaciji People učitate svoje dokumente i potvrdite njihovo slanje Odjel za zapošljavanje ugovornog osoblja i akreditiranih parlamentarnih asistenata ih provjerava.
 • Ako je Vaša dokumentacija potpuna, primit ćete elektroničku poruku da preko aplikacije dogovorite sastanak s našim službama kako biste potpisali ugovor. Ako je Vaša dokumentacija nepotpuna, primit ćete elektroničku poruku da preko aplikacije pošaljete dodatne informacije ili dokumente. Nakon zaprimanja i provjere ispravnosti dokumenata primit ćete obavijest o dogovaranju sastanka radi potpisivanja ugovora. Opisani postupak zapošljavanja može biti gotov za desetak radnih dana.


Upućeni nacionalni stručnjaci

Nacionalni stručnjaci upućeni u Europski parlament dolaze iz nacionalnog, regionalnog ili lokalnog tijela javne uprave ili tijela koje se smatra takvim tijelom uprave u državama članicama Europske unije, državama članicama EFTA-e koje spadaju u Europski gospodarski prostor, državama koje su podnijele zahtjev za pristupanje Europskoj uniji te trećim zemljama.

Ti stručnjaci ostaju u službi svog poslodavca tijekom razdoblja upućivanja i nastavljaju primati plaću od tog poslodavca. Međutim, predviđene su dnevnice.

Stalnom predstavništvu države članice pri Europskoj uniji upućuju se pismo motivacije i životopis.

Ustupljeno osoblje

Članovi ustupljenog osoblja mogu biti zaposleni radi privremene potrebe za dodatnom potporom u Bruxellesu i Luxembourgu.

Zapošljava ih se preko agencija za privremeno zapošljavanje u okviru međuinstitucijskih okvirnih ugovora.

Contact: