Hallassa a hangját! 

Az Európai Parlament az embereket képviseli, ezért véleménye és aggályai fontosak számunkra. Többféle módon tud juttathatja kifejezésre véleményét: részt vehet az európai választásokon, aláírhat egy polgári kezdeményezést vagy panaszt nyújthat be az európai ombudsmanhoz. További információ a következő oldalakon.

     

Választások

A választások az európai politika közvetlen befolyásolásának fő eszközét jelentik. Valamennyi uniós polgár jogosult választani, és így európai szinten megválasztani a képviseletét. További információ az eljárás lényegéről.

     

Petíciók

Valamennyi uniós polgár vagy uniós székhellyel rendelkező szervezet jogosult az Európai Uniót érintő kérdésekkel kapcsolatos panaszt vagy kérelmet benyújtani az Európai Parlamenthez. Tudjon meg többet.

     

Európai Ombudsman

Ha úgy érzi, hogy az uniós intézmények nem bántak Önnel megfelelően, felveheti a kapcsolatot az európai ombudsmannal. Az ombudsman kivizsgálja a panaszokat és igyekszik békés megoldást találni a vitákra.

     

Közvetítő - jogellenes gyermekelvitel

Segítségre van szüksége, hogy gyermekei jövőjét illetően rendezze a problémáit volt házastársával vagy élettársával? A Parlament közvetítője segít megtalálni a gyermekek legjobb érdekét szolgáló megoldásokat.

     

Eurobarométer

Az Európai Parlament rendszeresen ad megbízást tanulmányok elkészítésére, hogy megismerhesse az emberek konkrét kérdésekről vagy általában az uniós ügyekről alkotott véleményét. Ismerje meg e tanulmányok eredményeit.

     

Polgári kezdeményezés

A polgárok benyújthatnak új uniós jogszabályokra vonatkozó ötleteket. Az uniós intézményeknek kötelességük megfontolni azokat a kezdeményezéseket, amelyekhez az egész Európai Unióban legalább egy millió aláírást gyűjtenek. Tájékozódjon a részletekről infografikánk segítségével.

     

Párbeszéd egyházi és világnézeti közösségekkel

Az Európai Parlament elkötelezett az iránt, hogy rendszeres eszmecserét folytasson vallási és világnézeti szervezetekkel, hogy figyelembe vehesse az uniós szakpolitikák társadalmi és etikai szempontjairól alkotott véleményüket.

     

Díjak

A Parlament nem csak kíváncsi az emberek véleményére, de támogatja is a jól végzett munkájukat. Minden évben négy díjat ítél oda az emberi jogok, a filmművészet, az ifjúsági projektek és a polgárság területén elért kimagasló teljesítményekért.

     

Védnökség

A Parlament morális támogatásban részesíthet olyan eseményeket, amelyeket fontosnak tart. Ismerje meg az eljárást, illetve hogy miként tud védnökséget kérni.