A gyermek jogainak védelme
 

A koordinátor hivatala által az évek során szerzett tapasztalatok alapján a koordinátor 2018 óta aktívan támogatja a gyermekek jogait az uniós szakpolitikákban és jogszabályokban. A hivatal az európai parlamenti képviselőkkel, az illetékes parlamenti bizottságokkal és a Parlament gyermekek jogaival foglalkozó frakcióközi csoportjával  szoros együttműködésben nyomon követi az uniós jogalkotást és a Parlament nem jogalkotási kezdeményezéseit annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek jogait megfelelően figyelembe vegyék.

A koordinátor emellett a gyermekjogok terén központi fórumot biztosít az uniós politikákban és a gyermekek jogaiban érintett intézmények és szervezetek, valamint a civil társadalom számára.

Az Európai Parlament mint a gyermekjogok előmozdítója

Az Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy jogalkotási és nem jogalkotási munkája során tiszteletben tartsák, előmozdítsák és védjék a gyermekjogokat, valamint jobbá tegyék a gyermekek életét mind az EU-n belül, mind a külvilággal való kapcsolattartásban. „A szülőjük által jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeivel foglalkozó európai parlamenti közvetítő” elnevezésnek a tágabb értelemben vett „Európai Parlament gyermekjogi koordinátora” névre változtatása és az intézményen belüli állandó iroda létrehozása a Parlament hosszú távú elkötelezettségét jelzi a gyermekek jogainak elismerése és védelme iránt.

Az intézményen belül

A koordinátor szorosan és érdemben együttműködik az európai parlamenti képviselőtársaival, valamint a bizottságokkal és a gyermekek jogaival foglalkozó frakcióközi csoporttal a gyermekek jogainak előmozdítása érdekében. Emellett párbeszédet kezdeményez és kapcsolatokat támogat a Parlament ezen a területen végzett munkájának elősegítése érdekében.

A gyermekjogok tekintetében érdekelt felek

A koordinátor a határokon átnyúló családi konfliktusok területén létrehozott hálózattal rendelkezik, és elismeri, hogy a hálózat központi szerepet játszik munkája sikerében. Az elkövetkező évben azonosítani kívánja a fő érdekelt feleket, valamint kapcsolatokat kíván kialakítani azon tagállami szervezetekkel, szervekkel és szakértőkkel, akik a gyermekek jogairól szóló megbízatásának hatálya alatt információkkal segíthetik és irányíthatják munkáját.

Ha Ön kíváncsi, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak az együttműködésre, kérjük, forduljon hivatalunkhoz .

Jogi keret:

Contact: