Európai választások 

Az európai polgárok ötévente határoznak arról, ki képviselje őket az Európai Parlamentben, e közvetlenül választott intézményben, amely védi érdekeiket az európai uniós döntéshozatal során. A szavazási gyakorlat tagállamonként változik, de vannak bizonyos közös elemek is. Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk arról, hogyan választják meg az európai parlamenti képviselőket.

Hány európai parlamenti képviselő van országonként?

A képviselői helyek elosztását az európai szerződések határozzák meg. Figyelembe veszik az egyes országok lakosságának nagyságát, néhány kisebb országnak több hely jut, mint amennyit a szigorúan vett arányosság diktálna. Az európai parlamenti képviselői helyek száma jelenleg 6 (Málta, Luxemburg, Ciprus és Észtország) és 96 (Németország) között mozog.

Választási rendszer

A szabályok értelmében az európai parlamenti képviselők megválasztásakor az arányos képviselet valamely formáját kell alkalmazni. Ez a rendszer biztosítja, hogy amennyiben egy párt megkapja a szavazatok 20%-át, úgy a vitatott képviselői helyek mintegy 20%-a is az övé lesz, így a nagyobb és a kisebb politikai pártok is lehetőséget kapnak arra, hogy képviseltessék magukat az Európai Parlamentben.

Az országok szabadon dönthetnek a szavazási eljárás számos más fontos szempontjáról. Egyesek például regionális választási körzetekre osztják területüket, míg mások egyetlen választási körzetet állapítanak meg.

Szavazási napok

Az uniós országoknak eltérő szavazási hagyományaik vannak, ezért a szavazás pontos napjáról egy négy napos – csütörtöktől (az Egyesült Királyság és Hollandia általában ezt a napot preferálja) vasárnapig (a legtöbb országban ezen a napon tartják a választásokat) tartó – választási perióduson belül saját maguk döntenek.

Ki indul a választásokon?

A választásokon nemzeti pártok versengenek, ám az európai parlamenti képviselők megválasztásuk után a nemzetek feletti képviselőcsoportok tagjai lesznek. A legtöbb nemzeti párt egy európai politikai párt tagja (lásd a jobb oldali oszlopban szereplő további információkat), így a választások éjszakájának nagy kérdése az, hogy melyik európai csoportosulás gyakorol majd nagyobb befolyást a következő parlamenti ciklusban.

Van beleszólás abba, hogy ki álljon a Bizottság élén

A 2014-es választásokon a főbb európai politikai pártok először állítottak jelöltet az EU végrehajtó szerve, az Európai Bizottság elnöki posztjára. A legtöbb szavazatot elnyert párt (Európai Néppárt) jelöltje az új Parlament jóváhagyását követően a Bizottság elnöki posztjáért indult. Ezért a polgároknak az európai parlamenti választásokon történő szavazással nemcsak arra nyílt esélyük, hogy befolyásolják a Parlament összetételét, hanem annak meghatározására is, hogy ki javasoljon és foganatosítson uniós szakpolitikákat.

Európai politikai pártok

Az európai szintű politikai pártokat nemzeti pártok és egyének alkotják, és több tagállamban is képviseltetik magukat. Az európai parlamenti választásokon a nemzeti politikai pártok – gyakran egy európai politikai párthoz rendelve – méretik meg magukat, és a választásokat követően politikai családjuk hasonlóan gondolkodó pártjaival együtt csatlakozhatnak az Európai Parlament valamely képviselőcsoportjához.