MI AZ AZ EUROBAROMÉTER? 

Az európai intézmények 1973 óta rendszeresen közvélemény-kutatásokat, úgynevezett Eurobarométer felméréseket végeznek az összes uniós tagállamban.

2007-ben az Európai Parlament saját külön Eurobarométer-sorozatot indított útjára. E felmérések kérdések széles körével foglalkoznak, elsősorban a polgárok uniós fellépéssel kapcsolatos nézeteire és elvárásaira, valamint az Unió előtt álló kihívásokra összpontosítva. Ezenkívül részletesen mérik a polgárok Unióhoz és az Európai Parlamenthez való hozzáállását, szorosan nyomon követve egyben az európai választásokkal kapcsolatos véleményeket is. E gyakorlat hosszú múltjának köszönhetően az eredmények elemzése részletes betekintést nyújt az európai ügyekkel kapcsolatos közvélekedés tendenciáiba és változásaiba, akár országos szinten, akár társadalmi-demográfiai bontásban.

AZ EURÓPAI VÁLASZTÁSOK

A Parlament által végzett Eurobarométer felmérések egy része kifejezetten az európai választásokra vonatkozik. Az európai választásokat megelőző időszakban vizsgálja az európaiak hozzáállását, felmérve, hogy mennyire érdeklődnek a választások iránt, illetve mi a véleményük az európai projektről. Ezt az európai polgárok szavazási magatartásának jobb megértését segítő fontos gyakorlatot a választásokat követően elvégzett részletes elemzések egészítik ki.

A PARLAMÉTER

A Parlaméter az Európai Parlament által 2007 óta évente megrendelt, valamennyi uniós tagállamban elvégzett Eurobarométer felmérés. Célja az európaiak Európai Parlamenttel kapcsolatos nézeteinek vizsgálata. A felmérések azt vizsgálják, milyen kép alakult ki a Parlamentről és annak szerepéről a nyilvánosság körében, illetve mennyit tudnak a polgárok az intézményről. A Parlaméter ezenkívül azt is nyomon követi, hogyan vélekedik a nyilvánosság az uniós tagságról és annak előnyeiről, a polgárokban kialakult identitás érzéséről, az európai polgárság és a nemzeti állampolgárság kapcsolatáról, valamint a politikai prioritásokról és értékekről.

KONKRÉT FELMÉRÉSEK

A Parlament arra is használja az Eurobarométert, hogy konkrét kérdésekkel kapcsolatban vizsgálja a közvéleményt, akár bizonyos társadalmi-demográfiai csoportokra, például az európai fiatalokra összpontosítva, akár az intézmény egyes tevékenységeire, például a nemek közötti egyenlőségre vagy a társadalmi és gazdasági válságra fókuszálva. E kategóriában léteznek olyan publikációk, amelyek az európai közvélemény főbb változásai tekintetében 1973 óta tapasztalható történelmi tendenciákat ölelik fel. Időszalagon ábrázolva az adatok megmutatják, hogy a nagyobb (akár intézményi, politikai, gazdasági vagy társadalmi) mérföldkövek idején az európaiak hogyan látják az Uniót.

BETEKINTÉS A PLENÁRIS ÜLÉS MUNKÁJÁBA

Az egyes plenáris üléseken a képviselők az ülés főbb témáihoz kapcsolódó, friss Eurobarométer-adatokat kapnak kézhez. E gyakorlat célja, hogy kellő időben és releváns módon történő, a vitához kapcsolódó tájékoztatás révén segítse a képviselők politikai és kommunikációs tevékenységét. Itt megtalálja e hírlevél eddig közzétett összes kiadását.

Our last publications  

Év:  
-
Típus:A Parlaméter  

Cette enquête Eurobaromètre du Parlement européen analyse l'opinion des citoyens européens sur le Parlement et l'Union européenne en 2017.

Év:  
-
Típus:A Parlaméter  

Le Parlemètre 2016 est une enquête du Parlement européen sur la perception et la connaissance qu’ont les Européens du Parlement européen, de son image et de son rôle, de ses politiques prio…