Közelebb a polgárokhoz, közelebb a szavazáshoz 

A Parlament 2019. tavaszi – az európai választások előtt három hónappal végzett kutatáson alapuló – Eurobarométere szerint az Európai Unió támogatottsága továbbra is magas. Az elmúlt évek kihívásai ellenére – a brexitet övező folyamatos vitához hasonló esetekben pedig talán éppen e kihívások miatt – úgy tűnik, nem gyengült az európai összetartozás érzése. Az EU 27 tagállamában a válaszadók 68%-a véli úgy, hogy országuk előnyére vált az uniós tagság.

Szembe állítva azzal a folyamatos érzéssel, hogy a dolgok rossz irányba haladnak, az európai projekt stabil és rendezett keretei között tartott európai választások egyértelműen kiemelkedő lehetőséget biztosítanak minden uniós polgár számára, hogy eldöntsék, milyen Európai Unióban kívánnak élni.

A választásokat megnehezíti ugyanakkor a közvélemény minden korábbinál nagyobb széttagoltsága, valamint a még mindig igen magas fokú bizonytalanság a lehetséges szavazók körében.

A felmérés során a választásokkal kapcsolatban feltett kérdésekre adott válaszok nem csak azt mutatják, hogy az európaiak már elkezdték felírni a szavazás dátumát a naptárjukba, hanem azt is, hogy egyre inkább úgy érzik, a véleményük valóban hatással lehet az EU jövőjére.

Ilyen körülmények között azonban még mindig nem vehető biztosra a következő európai választásokon való aktív részvétel. A népesség egyharmada – a változó prioritások függvényében – bizonytalan benne vagy mérsékelten tartja valószínűnek, hogy részt vesz a választásokon.

Az európaiak ma ismét különösen fontosnak tartják a gazdaság helyzetét és a foglalkoztatási kilátásokat, míg a migrációval összefüggő kérdések már nem olyan sürgetők, mint hat hónappal ezelőtt; az éghajlatváltozás és a környezetvédelem problémáját pedig egyre növekvő mértékben helyezik előtérbe a választásokkal kapcsolatban.

Az európaiak 44%-a saját bevallása szerint mindenekelőtt azért vesz részt az európai választásokon, mert azt állampolgári „kötelességének” tekinti. Ezen túlmenően a válaszadók több mint egyötöde további öt indokot jelölt meg, amelyek mindegyike a demokratikus életben való részvételhez kapcsolódik: a válaszadók azért szavaznának, mert általában szavaznak a politikai választásokon, és mert az Európai Unió polgárainak érzik magukat. A szavazási hajlandóságot előmozdító hasonlóan fontos tényező, hogy a válaszadók úgy érzik, az európai parlamenti választásokon történő szavazással változtathatnak a dolgok menetén, továbbá támogatni kívánják az Európai Uniót vagy valamely politikai pártot.