Védnökség 

A védnökség révén a Parlament erkölcsi támogatást nyújtva csatlakozik valamely rendezvényhez. A Parlament évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja.

A védnökség az Európai Parlament számára egy lehetőség arra, hogy erkölcsi, nem anyagi támogatását nyújtsa néhány kiválasztott, nem profitorientált, színvonalas és egyértelmű európai dimenzióval rendelkező esemény számára. [...]

« [...] Az Európai Parlament az egyetlen uniós intézmény, amelyet az európai polgárok közvetlenül választanak meg. A Lisszaboni Szerződés megállapítja, hogy az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul meg. A védnökség értékes eszköz, amely elősegíti ezt az egymásba fonódó kapcsolatot, és Európa parlamentjét közelebb hozza polgáraihoz.»

Share: 

  Ki részesülhet az Európai Parlament által biztosított védnökségben?

  Azok a rendezvények (konferenciák, viták, szemináriumok, nyári egyetemek, díjak, versenyek vagy fesztiválok) részesülhetnek az Európai Parlament által biztosított védnökségben, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • egyértelmű európai dimenzióval rendelkeznek;
  • megerősített időpontban és helyszínen kerülnek sorra;
  • időben behatároltak;
  • non-profit rendezvények.

  Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a rendezvény milyen mértékben domborítja ki az Európai Parlament vagy az Európai Unió szerepét az adott területen.

  Emellett különös figyelmet kell fordítani a fiatalok által vagy számára rendezett, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz kötődő rendezvényekre is.

  A védnökség a Parlament részéről nem jár pénzügyi következményekkel, és nem jogosít fel az Európai Parlament létesítményeinek használatára.

  Az Európai Parlament védnökségét meghatározó feltételekről az alábbi szabályzatban talál további tájékoztatást:

  A felkérés módja 

  Electronically via the online application form

  A védnökségre irányuló felkéréseket az Európai Parlament elnökéhez kell intézni

  postai úton, a következő címre: 

  Contact: 

  A kérelmeknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

  • a rendezvény részletes leírása;
  • a rendezvény részletes programja a megerősített időpontokkal együtt;
  • bármely egyéb, a felkérő által hasznosnak tartott információ.

   A védnökségre irányuló felkérések az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatók.

   Határidők

   A felkérést a tervezett rendezvény kezdete előtt legalább két hónappal kell benyújtani.

   Kérelmére postai úton vagy e-mailben választ küldünk.

   A védnökség elvállalása esetén

   A védnökségben részesülő rendezvénynek az eseményekkel összefüggő közleményekben és hirdetésekben az alábbi megfogalmazás révén világosan meg kell említenie, hogy a rendezvényre a Parlament támogatásával kerül sor: az esemény az „Európai Parlament védnöksége alatt” kerül megrendezésre. Az európai választásokat megelőző 12 hónap során a Parlament védnökségével sorra kerülő rendezvények kommunikációs anyagaiban meg kell említeni az európai választásokat és azok időpontját. A megfelelő vizuális elemeket be kell illeszteni a Parlament jelzéseire vonatkozó iránymutatásnak megfelelően. Emellett az Európai Parlament logóját is fel kell tüntetni. Felhívjuk a figyelmét, hogy az eseménnyel kapcsolatos közleményekben, köztük az interneten közzétett tartalmakban is egyértelműen meg kell különbeztetni aa Parlamentet mint erkölcsi támogatást nyújtó partnerintézményt a pénzügyi támogatást nyújtó szervezetektől. Az Európai Parlament logójának használatát a következő dokumentumban foglalt feltételek szabályozzák: