A személyes adatok védelme az Európai Parlamentben 

Az Európai Parlament a személyes adatok kezelése során maradéktalanul tiszteletben tartja az érintett személyek jogait.

Az Európai Parlamentnek a személyi állománya és az európai polgárok iránti kötelességei teljesítéséhez gyakran ismernie kell bizonyos személyes adatokat: családi nevet, lakcímet és ennél érzékenyebb információkat is.

Az Európai Parlament ezen adatokat a 45/2001/EK rendeletben megszabott feltételek szerint kezeli, és biztosítja a nevezett rendelet által előírt jogokat. A rendelet célja a természetes személyek szabadságainak és alapvető jogainak védelme a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése során. A rendelet tárgya az információk szabad áramlásának megkönnyítése olyan keretek között, amelyek biztosítják az egyének jogait és kielégítik a magánélet tiszteletben tartásával kapcsolatos jogos elvárásaikat.

Ezek a rendelkezések kiterjednek az Európai Parlamentben személyazonosító információkat felhasználó valamennyi szolgálatra. Az ilyen adatokkal végzett mindennemű műveletről (adatgyűjtés, hozzáférés, adattovábbítás, csoportosítás stb.) hivatalos értesítés útján előzetes bejelentést kell tenni az adatvédelmi megbízott számára. Az adatvédelmi megbízott ez értesítést felveszi egy nyilvános dokumentum-nyilvántartásba.

Az alábbi linkekre kattintva bővebb információkhoz juthat a személyes adatok védelmével kapcsolatban, és betekinthet az Európai Parlamentben végzett adatkezelésekkel kapcsolatos dokumentumokat tartalmazó Nyilvántartásba.

Útmutató a személyes adatok védelméhez

A személyes adatok védelmével foglalkozó szolgálat feladatai közé tartozik, hogy tájékoztassa mind a mások adatait kezelő, mind pedig az adatkezelésben érintett személyeket a jogaikról és kötelezettségeikről. Az Útmutató ismerteti az adatvédelem működését, és segítségével bárki meghatározhatja a helyét az adatvédelmi folyamatban.

A személyes adatok kezelési műveleteinek nyilvántartása

A személyes adatok kezelési műveleteinek nyilvántartása mindenki számára lehetővé teszi, hogy tájékozódjon a személyes adatoknak az Európai Parlament által végzett kezelési műveleteiről.

Az adatvédelmi megbízott gondoskodik 45/2001/EK rendelet alkalmazásáról. A feladatai közé tartozik (lásd a rendelet 27. cikkét) olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az Európai Parlament által a személyes adatok kezelése terén végrehajtott valamennyi művelet részletes leírását.

A nyilvántartás célja, hogy a nyilvánosságot tájékoztassa az Európai Parlamentben a személyes adatok kezelése terén hivatalosan végrehajtott műveletekről. A nyilvántartásban szereplő információk alapján bármely személy gyakorolhatja a rendeletben előírt jogait.

A nyilvántartás az internet révén mindenki számára szabadon hozzáférhető.

Az egyes keresések találatai kizárólag a nyilvántartásba vétel során alkalmazott nyelven (csak angolul, illetve csak franciául) állnak rendelkezésre.

Jogszabályozás 

A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

Az Európai Parlament Elnökségének 2005. június 22-i határozata a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak elfogadásáról

Contact: