Kapcsolattartó irodák az Ön országában 

Az Európai Parlament kapcsolattartó irodákat tart fenn az uniós tagállamok fővárosaiban, és kirendeltségeket a legnépesebb tagállamok regionális szinten jelentős városaiban és egyéb helyeken. A washingtoni összekötő iroda az Egyesült Államok Kongresszusával tart fenn kapcsolatokat.

A kapcsolattartó irodák felelnek az intézményi kommunikációs tevékenységek végrehajtásáért, melyek végső célja annak biztosítása, hogy az emberek elég jól megértsék az Európai Parlament jelentőségét ahhoz, hogy szerepet vállaljanak az európai demokratikus folyamatban.

Az irodák kapcsolatot tartanak fenn a polgárokkal és az érdekelt felekkel, az országos, regionális és helyi médiával, és támogatást nyújtanak az európai parlamenti képviselőknek a tagállamokbeli hivatalos megbízatásuk gyakorlásában.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

A polgárok bevonása 

A kapcsolattartó irodák feladata a helyi lakossággal való aktív kapcsolattartás és a figyelem felkeltése az Európai Parlament mint intézmény, illetve az EP tevékenységei és törekvései iránt.


Ezt a kapcsolattartó irodák az alábbiak révén érik el:

 • kiépítik, bővítik és mozgósítják az érdeklődő polgárok hálózatát;
 • kommunikációs kampányokat folytatnak, rendezvényeket és kiállításokat szerveznek;
 • tájékoztatnak és előmozdítják az európai parlamentáris demokráciáról szóló vitát;
 • tudatosítják az Európai Parlament szerepét és válaszolnak az információkérésekre.
 

A média bevonása 

A kapcsolattartó irodák proaktív módon viszik el az uniós híreket, vitákat és határozatokat az országos, regionális, helyi és szakosodott médiának.


Ezt a kapcsolattartó irodák az alábbiak révén érik el:

 • segítik az újságírók munkáját, felhívják figyelmüket az európai ügyek hatására;
 • szemináriumokat szerveznek újságírók számára és meghívják őket, hogy tudósítsanak a plenáris ülés tevékenységéről;
 • médialehetőségeket teremtenek az európai parlamenti képviselők számára az országos, regionális, helyi és szakosodott médiában való szereplésre;
 • nyomon követik az Európai Parlamentről megjelenő pontatlanságokat és félrevezető híreket, és cáfolják azokat.
 

Az érdekelt felek és a véleményformálók bevonása 

Az érdekelt felek közé tartoznak többek között a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, civil társadalmi csoportok, hálózatok, egyesületek, tanárok, iskolák, egyetemek, agytrösztök, ágazati szervezetek, uniós szervek stb. A kapcsolattartó irodák kapcsolatokat építenek ki és ápolnak a stratégiai érdekelt felekkel. A cél az, hogy párbeszédet kezdjenek e szereplőkkel és biztosítsák, hogy azok megismerjék az Európai Parlament őket is érintő döntéseit.


Ezt a kapcsolattartó irodák az alábbiak révén érik el:

 • előmozdítják az európai jogalkotásról és a képviselők jogalkotói munkájáról folytatott vitát;
 • biztosítják, hogy az érdekelt felek célzott tájékoztatást kapjanak az őket érintő egyedi szakterületekről;
 • együttműködnek a tanárokkal és az egyetemekkel, és oktatási forrásokat biztosítanak;
 • bevonják a tagállami nemzeti, regionális és helyi hatóságokat.
 

Egyéb feladatok 

 • A kapcsolattartó irodák támogatást nyújtanak az intézmény képviseletében fellépő EP-képviselők látogatásához, valamint a hivatalos parlamenti küldöttségeknek és kiküldetésekhez;
 • ezenkívül együttműködnek a Bizottság képviseleteivel és a Europe Direct Tájékoztató Központokkal.