Biztonság és belépés 

A biztonság fontos szerepet játszik az Európai Parlament zökkenőmentes működésében, mivel több mint 7000 fő dolgozik a parlamenti helyszíneken, és évente több mint 500 000 látogatót fogad az intézmény. Megfelelő egyensúlyt tartva a biztonság szükséges szintje és az Európai Parlament – az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény – hagyományos nyitottsága között, a Parlament gondoskodik az épületeiben tartózkodó emberek és a vagyontárgyak védelméről, valamint a látogatók hatékony fogadásáról.

Mivel feladata eredményes végrehajtásához szükséges a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, ezért az Európai Parlament biztonságért felelős vezetése nagy jelentőséget tulajdonít a magánélethez való jognak, és folyamatosan arra törekszik, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok tiszteletben tartását.

Adatvédelem

Az Európai Parlament Biztonsági és Kockázatértékelési Igazgatósága a képviselők, az alkalmazottak, a szerződéses munkavállalók, a látogatók és a belső/külső partnerek bizonyos személyes adatait az alábbi két célból kezeli:

  • az Európai Parlament épületeibe történő belépés engedélyezése és ellenőrzése
  • a Parlamenten belül a biztonsággal kapcsolatos események és fenyegetések kivizsgálása

    Videokamerás megfigyelés

    Az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszert működtet épületei és azok környezete ellenőrzéséhez. A rendszert kizárólag biztonsági és védelmi célokra alkalmazzák. Az európai adatvédelmi biztos iránymutatásaival összhangban az Európai Parlament videokamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó politikája a rendszer valamennyi lényeges jellemzőjét tartalmazza, továbbá kitér az adatvédelemre és a kapcsolattartókra vonatkozó információkra. A videokamerás megfigyelőrendszerre vonatkozó politika összefoglalása a látogatók részére az adatvédelemről készített tájékoztatás (lásd fent) mellékletét képezi, a teljes szöveg itt tölthető le:

    Contact: