Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais
 

Vadovaudamasis vaiko interesų principu, koordinatorius siekia padėti piliečiams, kai vaiką pagrobia vienas iš tėvų, ir kitais šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu atvejais. Jis remia glaudesnį bendradarbiavimą su teisminėmis ir administracinėmis institucijomis ir skatina taikinamąjį tarpininkavimą šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu atvejais. Europos Parlamente jis taip pat koordinuoja vaikų teisių propagavimą ir gynimą įgyvendinant ES politiką.

Tarpvalstybinis tėvų vykdomas vaikų grobimas
 

     

Tėvams

Jeigu Jūsų vaiką pagrobė arba baiminatės, kad tai gali įvykti, Europos Parlamento koordinatorius gali Jums padėti. Jis patars, kokių veiksmų imtis norint rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties.

     

Specialistams

Jeigu dirbate šioje srityje, t. y., jeigu esate teisėjas, advokatas, taikinimo tarpininkas, centrinės įstaigos ar NVO darbuotojas, Europos Parlamento koordinatorius mielai su jumis bendradarbiautų.

     

Vaikų teisės

Europos Parlamentas aktyviai propaguoja vaiko teisių apsaugą ir plėtojimą Europoje. Koordinatorius bendrauja su Europos Parlamento nariais siekdamas užtikrinti, kad vykdant parlamentinę veiklą būtų gerbiamos, saugomos ir propaguojamos vaikų teisės. Jeigu pageidaujate, galime suteikti daugiau informacijos apie tai, ką Parlamentas daro vaiko teisių klausimais.

2017 m. gegužės mėn. Europos Parlamento koordinatore vaikų teisių klausimais buvo paskirta Elisabeth Morin-Chartier . Ji yra Europos Parlamento narė, pirmoji kvestorė ir Europos Parlamento biuro narė.

Europos Parlamento koordinatorė vaikų teisių klausimais Elisabeth Morin-Chartier
 

Koordinatoriaus pareigos buvo sukurtos 1987 metais tuometinio Europos Parlamento Pirmininko Lordo Plumb‘o iniciatyva. Anuomet koordinatorius buvo vadinamas taikinimo tarpininku tarptautinio tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais. Iki šiol taikinimo tarpininko pareigas ėjo Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) ir Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Anksčiau ES valstybės narės labai mažai bendradarbiavo šeimos teisės srityje ar iš viso nebendradarbiavo. EP nariams gaunant vis daugiau prašymų iš piliečių, susidūrusių su tarptautiniu tėvų vykdomu vaikų grobimu ar problemomis, susijusiomis su galimybe bendrauti su vaiku, ir ieškant pragmatiško atsako į šiuos klausimus ir buvo sukurta taikinimo tarpininko pareigybė. Metams bėgant taikinimo tarpininko funkcijos kito. Atsižvelgiant į suteiktų įgaliojimų raidą ir siekiant įtraukti vaikų teises, 2018 m. Elisabeth Morin-Chartier einamos pareigos buvo pervadintos. Dabar tai Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais.

Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: The rights of the child 

1. Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie gali laisvai reikšti savo nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą.

2. Visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais.

3. Kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Contact: