Likus dvejiems metams iki 2019 m. Europos Parlamento rinkimų 

Šios Europos Parlamento „Eurobarometro“ apklausos laikotarpis – 2017 m. birželio 18–27 d.

Šią apklausą tiesioginio interviu metodu įmonė „Kantar Public“ atliko 28 ES valstybėse narėse. Iš viso apklaustas 27 901 pilietis.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai galėtų būti apibendrinti taip:

Visų pirma, europiečiai yra labai susirūpinę dėl pastarųjų geopolitinių pokyčių pasaulyje. Jų sukelto netikrumo akivaizdoje, siekiant į juos reaguoti, dauguma jų pirmenybę teikia bendriems veiksmams ES lygmeniu.

Apie tai liudija labai tvirti prašymai, kad ES imtųsi papildomų veiksmų penkiolikoje plačių veiklos sričių. Lyginant atsakymus su praėjusių metų rezultatais, verta atkreipti dėmesį į tai, kad dalis respondentų, manančių, kad ES veiksmai yra pakankami, yra žymiai didesnė daugumoje tirtų sričių, o tai galėtų reikšti, jog apklausos dalyviai vis geriau suvokia, kad ES dirba jų labui. Apie tai byloja atsakymai, susiję su, pavyzdžiui, migracija ir kova su terorizmu.

Šiame kontekste manančių, kad narystė ES yra teigiamas dalykas, skaičius gerokai išaugo ir veik pasiekė prieškrizinį 2007 m. lygį.

Šį mėnesį, kai minima Romos sutarties 60-ečio sukaktis, europiečiai labiau linkę palaikyti diferencijuotą integracijos tempą, o ne pasisakyti už metodą, pagal kurį tam tikros politikos kryptys būtų plėtojamos visos vienu metu. Tačiau šiuo klausimu tarp valstybių narių yra labai didelių skirtumų.

Europiečiai labiau domisi Europos politika ir manančių, kad jų nuomonė svarbi ES, dalis padidėjo, nors ir nepasiekė absoliučios daugumos. Kita vertus, kas šeštas europietis mano, kad jo nuomonė svarbi jų šalyje, o tai yra 10 procentiniais punktais daugiau nei 2016 m.

Respondentų nuomone ES vis dar turi daug nuveikti, kad įtikintų veiksmingu demokratijos veikimu savo viduje. Taip manančių yra šiek mažiau, nei absoliuti balsų dauguma, tačiau jų skaičius nežymiai viršija šį rodiklį, kai kalbama apie demokratijos veikimą jų šalyje.

Ir galiausiai, nepaisant šių teigiamų pokyčių, europiečiai masiškai teigia, kad nelygybė tarp socialinių grupių yra didelė ir trečdalis jų baiminasi, kad ši krizė dar tęsis daugelį metų.