Europos Parlamento biurai valstybėse narėse  

Europos Parlamento biurai veikia kiekvienoje valstybėje narėje. Šie biurai skatina informavimą apie Europos Parlamentą ir Europos Sąjungą bei ragina žmones balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Ką tai reiškia praktiškai?

 

Europos Parlamento biurai  

  • atsako į visuomenės klausimus apie Europos Parlamentą ir ES politiką; suteikia piliečiams informaciją, duoda medžiagos ir organizuoja pristatymus ir diskusijas europinėmis temomis;
  • organizuoja spaudos konferencijas ir teikia žiniasklaidai informaciją apie naujienas Parlamente;
  • glaudžiai bendradarbiauja su mokytojais ir akademinėmis organizacijomis ir duoda mokymo priemonių;
  • plečia ryšius su profesinėmis grupėmis, įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir visais kitais, kas domisi Europos reikalais ir Europos Parlamento vaidmeniu.
 
Information offices in your language 
Other information offices