Parlamenta biroji dalībvalstīs  

Eiropas Parlamentam ir birojs ikvienā valstī. Šo biroju uzdevums ir veicināt izpratni par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību un mudināt cilvēkus piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Ko tas nozīmē praksē?

 

Vietējie biroji:  

  • atbild uz sabiedrības jautājumiem par Eiropas Parlamentu un ES politikas jomām; sniedz iedzīvotājiem informāciju un materiālus un rīko prezentācijas un debates par tematiem, kas saistīti ar Eiropu;
  • rīko preses konferences un pastāvīgi informē plašsaziņas līdzekļus par jaunumiem Parlamentā;
  • cieši sadarbojas ar skolotājiem un akadēmiskajām organizācijām un nodrošina izglītojošus līdzekļus;
  • dibina saikni ar profesionāļu grupām, uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām un visiem tiem, kam ir interese par Eiropas jautājumiem un Eiropas Parlamenta lomu.
 
Information offices in your language 
Other information offices