EP vietējie biroji 

Eiropas Parlamentam ir biroji (EPB) ES valstu galvaspilsētās, kā arī nodaļas gan reģionāli nozīmīgās pilsētās dalībvalstīs ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, gan citviet. Parlamentam ir arī birojs Vašingtonā sadarbībai ar ASV Kongresu.

EPB ir atbildīgi par iestādes komunikācijas pasākumu vietējo īstenošanu, un to galvenais mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki tik labi izprastu Eiropas Parlamenta nozīmību, ka būtu gatavi iesaistīties Eiropas demokrātijas procesā.

Biroji sadarbojas ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām, uztur kontaktus ar valstu, reģionālajiem un vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un sniedz atbalstu Eiropas Parlamenta deputātiem, tiem sava oficiālā mandāta ietvaros darbojoties dalībvalstīs.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Sadarbība ar iedzīvotājiem 

EPB sadarbojas ar vietējiem iedzīvotājiem un uzlabo informētību par Eiropas Parlamentu — proti, ar ko šī iestāde nodarbojas un kādi ir tās mērķi.


To dara:

 • veidojot, paplašinot un aktivizējot ieinteresēto iedzīvotāju tīklu;
 • rīkojot komunikācijas kampaņas, tostarp pasākumus un izstādes;
 • palielinot informētību un veicinot debates par Eiropas parlamentāro demokrātiju;
 • informējot par Eiropas Parlamenta lomu un atbildot uz informācijas pieprasījumiem.
 

Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

EPB proaktīvi nodrošina, ka ES ziņas, diskusijas un lēmumi nonāk pie valsts mēroga, reģionālajiem, vietējiem un specializētajiem plašsaziņas līdzekļiem.


To dara:

 • palīdzot žurnālistiem viņu darbā un informējot tos par Eiropas mēroga jautājumu ietekmi;
 • rīkojot žurnālistu seminārus un aicinot viņus sniegt informāciju par plenārsēdēs lemto;
 • radot iespējas Eiropas Parlamenta deputātiem paust savu viedokli valsts mēroga, reģionālajos, vietējos un specializētajos plašsaziņas līdzekļos;
 • raugoties, vai netiek paustas neprecīzas un maldinošas ziņas par Eiropas Parlamentu un atspēkojot tās.
 

Sadarbība ar ieinteresētajām personām un informācijas izplatītājiem 

Ieinteresētās personas ir valsts, reģionālās un vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības grupas, tīkli, asociācijas, pedagogi, skolas, augstskolas, ideju laboratorijas un nozaru organizācijas, ES struktūras utt. EPB attīsta un veicina attiecības ar stratēģiski nozīmīgām ieinteresētajām personām. Šādas rīcības mērķis ir iesaistīties dialogā ar šiem dalībniekiem un nodrošināt, ka tie ir informēti par Eiropas Parlamenta lēmumiem, kas tos ietekmē.


To dara:

 • veicinot debates par Eiropas tiesību aktiem un deputātu likumdošanas darbu;
 • nodrošinot, ka ieinteresētās personas saņem mērķtiecīgu informāciju par konkrētām jomām, kas šīs personas visvairāk interesē;
 • sadarbojoties ar pedagogiem un akadēmiskajām organizācijām un nodrošinot izglītojošus līdzekļus;
 • sadarbojoties ar dalībvalstu, reģionālajām un vietējām iestādēm dalībvalstīs.
 

Citi uzdevumi 

 • Sniegt atbalstu Parlamenta deputātu apmeklējumiem institucionālā nolūkā un oficiālām parlamentārajām delegācijām un misijām;
 • sadarboties ar Komisijas pārstāvniecībām un Europe Direct informācijas centriem.