Drošība un piekļuve 

Eiropas Parlamenta telpās strādā vairāk nekā 7000 cilvēku, un katru gadu parlamentā ierodas vairāk nekā 500 000 apmeklētāju, tāpēc, lai iestādes darbs noritētu netraucēti, liela nozīme ir drošībai. Saglabājot pareizu līdzsvaru starp atbilstošu drošības līmeni un tradicionālu atvērtību Eiropas Parlamentā — vienīgajā tieši ievēlētajā Eiropas Savienības iestādē, parlaments savās ēkās panāk cilvēku drošību un īpašuma aizsardzību un pienācīgi uzņem visus apmeklētājus.

Tā kā personas datu apkopošana un apstrāde ir nepieciešama, lai Eiropas Parlaments varētu efektīvi pildīt savas funkcijas, parlamenta drošības pārvaldībā liela nozīme tiek pievērsta tiesībām uz privātumu, vienmēr cenšoties ievērot spēkā esošos tiesību aktus par personas datu aizsardzību.

Datu aizsardzība

Eiropas Parlamenta Drošības un riska novērtēšanas direktorāts apstrādā noteiktus deputātu, darbinieku, darbuzņēmēju, apmeklētāju un iekšējo/ārējo partneru personas datus divu šādu iemeslu dēļ:

  • piešķirt un kontrolēt iekļuvi Eiropas Parlamenta telpās;
  • izmeklēt drošības pārkāpumus un apdraudējumus Parlamenta iekšienē.

Videonovērošana

Eiropas Parlaments ir uzstādījis videonovērošanas sistēmu, ar ko uzrauga tā ēkas un tuvējo apkārtni. Šo sistēmu izmanto vienīgi drošības un apsardzības nolūkos. Saskaņā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pamatnostādnēm Eiropas Parlaments ir izstrādājis videonovērošanas politiku, kurā izklāstīti visi būtiskie sistēmas darbības pamatprincipi, kā arī sniegta informācija par datu aizsardzību un kontaktinformācija. Videonovērošanas politikas kopsavilkums ir pievienots dokumentam „Paziņojums apmeklētājiem par datu aizsardzību” (sk. iepriekš), un pilnu videonovērošanas politikas tekstu var lejupielādēt šeit:

    Contact: